Open Alpha-avond

Open alpha avond

Dinsdagavond 2 mei jl. werd de 35e Alpha afgerond met een feestelijke Open avond voor alle deelnemers en belangstellenden in de Centrumkerk te Hoogeveen.

Die avond heeft altijd als thema  :   Is er meer?”.

 

Na een warme ontvangst door het Alpha-team met koffie, thee en door de deelnemers meegenomen taart en cake, begon de feestelijke avond met een welkomstwoord door Femmy Peursum aan alle aanwezigen  en een dankwoord aan alle vrijwilligers ,die zich hebben ingezet voor deze Alpha-cursus , waarna Femmy voorging in gebed.
Het thema “Is er meer?” werd door ds. Jan Kooistra ingeleid met: het tonen van een steel van een bloem, een blad,  en een blaadje van de bloem… allemaal losse onderdelen van een bloem ; een echte bloem is echter meer dan alleen een losse steel en blaadjes.  Er is meer.
Bij een muziekstuk met daarop noten hoor je nog niets, er is meer voor nodig n.l. muziek bv een gitaar met een persoon die speelt. De noten, plus het instrument, plus de stemmen, plus iemand die speelt dan hoor je nog geen muziek . Er is meer voor nodig om echt muziek te maken.

 

Er is er een die dit alles wel weet nl : De Schepper.
De Zoon, plus de heilige Geest heeft Hij ons gezonden.
De Schepper kent ons.  Zie psalm 139 : 1-6
Heer, u weet alles van mij, u kent mij.
U weet waar ik ben, U weet wat ik denk,
U bent voor mij en achter mij,
U bent om mij heen. Uw hand houdt me vast.

Wij kunnen God niet zien, maar toch is God altijd werkzaam in ons leven. Er is meer, terwijl wij soms niets ervaren.

Op de vraag of er meer is kunnen wij antwoorden “ja”;alleen zien wij het niet altijd.

Het muziekstuk….. is de Bijbel en…..de Bijbel leert ons:

Er is meer !!!

Daarna vertelde Femmy Peursum iets meer over de volgende Alpha-cursus, Alpha-36. Die start op 12 september 2017
De 11 avonden beginnen om 18.45 uur met een gezamenlijke, warme maaltijd in een ontspannen sfeer.
Na uitleg van het thema van de les volgt er een korte koffie/thee pauze, om vervolgens in kleine groepjes dieper op het thema in te gaan.
Voorbeelden van thema’s die behandeld worden zijn. Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kan ik geloven? Hoe leidt God ons? Bidden en Bijbellezen waarom en hoe?

Halverwege de Alpha-cursus is er een gezamenlijk weekend met als thema “de Heilige Geest”.

Na de uitleg van Femmy over de Alpha-cursus vertelde ze nog iets over de Alpha-groeigroep: De groeigroep is een groep mensen die ontstaat na een Alpha-cursus en die besloten hebben dat ze gezamenlijk verder willen met hun zoektocht naar antwoorden op de levensvragen.
De groeigroep wordt minimaal een jaar begeleid door twee leden vanuit het Alpha-team.

Hierna volgde er een pauze.

Aan het einde van de pauze werd Femmy Peursum toegesproken door Henk Louissen die zijn  waardering uitsprak, dat Femmy al voor de 35e keer de Alpha-cursus heeft geleid met enorme geestdrift, betrokkenheid en liefde en bood als blijk van waardering , namens het team en enkele oud-teamleden, een wandbord aan haar aan.


Na de pauze werd de Open avond vervolgd met getuigenissen van enkele deelnemers van Alpha-35. Zij vertelden hoe ze het hebben ervaren om deel te nemen aan de cursus. De getuigenissen maakten een diepe indruk op de aanwezigen. Het Alpha-weekend werd genoemd als een hoogtepunt van de cursus.

Aan het einde van de avond  ging Femmy voor in gebed en sloten we af door elkaar de  “Vrede van God”  toe te zingen.
Daarna was er volop gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
De avond werd omlijst met het zingen en beluisteren van liederen onder begeleiding van Aly Jonkers en Henk Askes.
Wij danken God voor alles wat Hij ons heeft gegeven en voor alles wat Hij in ons en door de Alpha wil volbrengen!

 

Piet van Walsem, Alpha-team-lid

Nieuwsgierig geworden naar Alpha? Doe eens mee…. en ervaar het zelf… info en aanmelding: Femmy Peursum tel: 0528-241437 of 06-51600684 email: alphahoogeveen2@gmail.com
Hartelijk  welkom !!!