Bloemengroep

Bloemen spreken een taal

Voor de kerkgangers van anno 2017

is het heel gewoon zondags voor in de kerk op een speciaal daarvoor bestemde standaard een bloemstuk of een boeket bloemen te zien staan.

Zoals het met alles een eerste keer is begonnen, zo ook met de bloemen in de kerk. Vanuit de vrouwendienst kwamen stemmen op om zon­dags bloemen in de kerk te zetten.

Het was in het jaar 1969 dat de vrouwendienst en de diaconie toestemming van de kerkenraad verkregen om zondags een bos bloemen in de kerk te zet­ten. Na de middagdienst werden deze bloemen via de dames bij zieken in de gemeente bezorgd. Uiteraard waren er kosten aan deze bloemenactivi­teit verbonden. Na eerst een startbedrag van de diaconie te hebben ontvangen, werd er door de dames van de vrouwen­dienst twee keer per jaar een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Er werden afspraken met een bloemist gemaakt en zo kon de gemeente zondags genieten van bloemen in de kerk. In de loop van de jaren werden de zondagse bloemen een aardig gespreksonderwerp binnen de gemeen­te. Naast de grote waardering die men er voor had, werden ook kritische opmerkingen gemaakt.

Waren de bloemen de ene keer te groot en daardoor moeilijk te vervoeren naar de zieken, een andere keer waren ze te oud en dus was het frisse er te snel af en dan weer was de bos bloemen te hoog, te breed, te iel...In 1997 kwam vanuit de gemeente de opmerking dat het boeket voor in de kerk zondags toch wel erg eenzijdig was. In het overleg met de vrouwendienst werd de vraag gesteld of gemeenteleden niet zelf voor de zondagse bloem­schikking zouden kunnen zorgen.

Op particulier initiatief werd een bloemschikcursus gestart en een jaar later kon een bloemengroep worden gevormd van veertien vrijwilligsters, die het op zich namen om, om de beurt, een bloemstuk voor de kerk te verzorgen. Voor deze dames die de naam bloemenmeisjes met ere dragen is het nog altijd genieten om een stuk van Gods schepping te mogen verwerken tot een bloemstuk voor de zondagse eredienst, dat het aanzien meer dan waard is. Het bedenken van de vorm van het bloemstuk, de keuze bij de aankoop van de bloemen en het verwer­ken daarvan tot een bloemstuk vraagt een hele inzet. Bovendien dienen er twee indentieke bloemstukken te worden gemaakt. Immers, zowel in de Centrumkerk als in de Ichthuskerk dient zondags een bloemstuk te staan.

De opdracht voor de bloemendames is een bloemstuk te maken naar eigen inzicht, waarbij men wel gebonden is aan de kleuren van het kerkelijk jaar.

Dat betekent voor de zondagen van

  • advent paars als de kleur van de verwachting.
  • Voor de kersttijd tot en met 6 januari (feest van de Epifanie, de verschijning van Christus) is het het wit van de heerlijkheid van Gods heil dat de kleur van het bloemstuk bepaalt.
  • De wintertijd geeft groen en de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen paars.
  • Het feest van de opstanding geeft uiteraard weer een witte kleur, tot aan Pinksteren de kleur rood en de zondagen na Pinksteren tot aan advent het zomergroen.

Voor de vespers die in de week voorafgaan­de aan het feest van Pasen elke avond worden gehouden, wordt er door de bloemendames een z.g.n. liturgisch bloemstuk gecreerd. Veel bloemen hebben namelijk een symbolische waarde; een voorbeeld daarvan is de rode roos die de liefde symboliseert.

Zo wordt in de stille week voor Pasen aan de hand van de onderscheiden bijbelgedeelten een plan gemaakt voor de bloemschikking, die dan elke dag wordt aangepast aan het thema van de lezing. Daarbij wordt er met doeken gewerkt waarvan de kleur bij de lezing past; bijvoorbeeld bij de lezing van het evangelie van het sterven van Jezus een zwarte doek en met Pasen uiteraard een witte.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november worden door onze gemeente tijdens een bijzondere kerkdienst de in dat jaar ontslapen gemeenteleden herdacht. Ook dan wordt gezocht in de vorm en de kleur van het bloemwerk iets weer te geven van de bijzondere betekenis van deze gedachtenisdienst. Zo probeert onze kerkelijke bloemengroep in haar bloemwerk iets door te geven van de boodschap van Gods heil dat verschenen is in Jezus Christus

Groet van de Bloemendames.

 
 
Bloemstukken