De Alpha-groeigroep.

De Alpha-groeigroep.

Zoals de naam al zegt, is de Alpha-groeigroep een plek om verder te groeien na het volgen van de Alpha-cursus, die vaak een (hernieuwde) kennismaking is met het christelijke geloof.

Gedurende 1 jaar gaan we met elkaar op weg om te groeien in ons geloof en onze persoonlijke relatie met God, door te ontdekken wat God in Zijn Woord, de Bijbel, tot ons zegt. Door het lezen over de leer en het leven van de Here Jezus, te ontdekken hoe wij steeds meer op Hem kunnen gaan lijken in onze manier van leven en in onze omgang met de ander.

In de groeigroep kunnen we onze vragen stellen in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer, met respect voor ieders mening. We hebben een methode die we volgen, maar wil iemand graag over een bepaald onderwerp praten, dan nemen we daar de tijd voor en lassen er zo nodig een extra avond voor in.

Daarnaast mogen we ook groeien in het zelf verzorgen van de invulling van de avond, door b.v. de tafelleiding of de opening voor te bereiden, de liederen uit te zoeken of door hardop mee te bidden tijdens het kringgebed. En wie wil, mag ook zelf een keer een avond leiden.

Op praktisch gebied worden we in de groeigroep niet meer verzorgd en bediend (lees: héérlijk in de watten gelegd) zoals dat tijdens de Alpha-cursus is gebeurd, maar verzorgen we mét elkaar, als groep, de maaltijden en worden de avonden om beurt bij één van de deelnemers, die daartoe de mogelijkheid heeft, thuis gehouden.

We houden als groeigroep contact met de ‘gewone’ Alpha door de feestelijke Open Alpha-avonden met elkaar te bezoeken. De teamleden van de Alpha-groeigroep doen ook mee met de drie toerustingavonden voorafgaand aan iedere Alpha-cursus en de gezellige en opbouwende afsluitmiddag/avond die ieder voorjaar georganiseerd wordt door het Alpha-team.

Wanneer er meerdere groeigroepen zijn, hebben we enkele keren per seizoen een gezamenlijke avond, waarvoor een spreker uitgenodigd kan worden, of die we zelf invullen.

En verder hopen we dat een ieder de gaven die hij of zij gekregen heeft, in dienst wil stellen van de Heer, door actief bezig te gaan in de eigen gemeente.

Al met al is het zeker de moeite waard om na de Alpha-cursus aan de Alpha-groeigroep deel te nemen.

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie en opgave:

Email: Femmy Peursum

tel: 0528-241437 of 06-51600684