Het Beamteam

Het beamteam.

Zoals u gemerkt heeft, verzorgt het beamteam de presentaties op het scherm tijdens de kerkdiensten en het camerawerk voor de kerk-tv (in Centrum, Ichthus heeft aparte cameramensen) zodat men ook thuis de diensten kan volgen en iedereen zowel in de kerk als thuis de liedteksten en Schriftlezingen op het scherm kan meelezen. Al deze activiteiten gebeuren ter ondersteuning van de erediensten.

Hoe gaat een voorbereiding voor een dienst voor wat betreft het beamteam in zijn werk?

 • Het beamteam krijgt de liturgie aangeleverd door de predikant of preeklezer;
 • Het beamteam krijgt verzoeken om mededelingen of korte presentaties te tonen vooraf aan de dienst of tijdens de collecte;
 • Het te zingen kinderlied wordt aangeleverd door de Kindernevendienst;
 • De collectedoelen die in de presentatie genoemd moeten worden staan vermeld in het door de diaconie aangeleverde collecterooster;
 • Liederen anders dan die uit het Liedboek voor de kerken, worden wanneer de PowerPoint of OPS-presentatie gemaakt is door het beamteam, ter controle gestuurd naar de muziekleider. Hij (of een lid van diverse commissie) kijkt of het lied in goede zingvolgorde is weergegeven en geeft eventuele aanpassingen door;

Afspraken met andere medewerkers aan de dienst:

 • Met de predikanten zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de liturgie;
 • Met de kosters zijn afspraken gemaakt betreffende rouw- en trouwdiensten;
 • De voorbereidingsgroepen voor de bijzondere diensten (Thema-, Zang- en Gebedsdiensten) hebben een handleiding waarin de specifieke afspraken zijn opgenomen;
 • De Ontmoetingsdiensten en de Jeugddiensten hebben ieder een aparte eigen handleiding.

Door het beamergebruik is tevens de mogelijkheid ontstaan om mededelingen via het scherm te tonen. Het streven is om bijna alle mededelingen via het scherm te laten zien, met uitzondering van pastorale mededelingen, zodat de predikant of ouderling van dienst bij gastpredikanten, deze niet meer hoeft voor te lezen.

Momenteel worden veel teksten en kant-en-klare presentaties aangeleverd door mensen van binnen en buiten onze gemeente, met het verzoek deze te tonen voor of tijdens de erediensten.

Om één en ander in goede banen te leiden, heeft de KAZ op 18 november 2010 het volgende besloten:

Zo mogelijk zal tijdens iedere zondagse eredienst de volledig uitgewerkte liturgie op het scherm in de kerk en via de kerk-tv getoond worden.

Beamerreglement:

Voor, na of tijdens de erediensten zullen alleen presentaties getoond worden via de beamer die betrekking hebben op:

 • de betreffende eredienst;
 • diaconale projecten waar onze gemeente aan deelneemt;
 • andere projecten of mededelingen van onze eigen gemeente of eigen kerkverband;
 • activiteiten van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie  kunnen worden vermeld, behoudens met onze kerkdiensten samenvallende diensten.

 

Andere mededelingen die aandacht verdienen, kunnen via het prikbord bekend gemaakt worden met inachtneming van de door de kerkenraad hiervoor vastgestelde regels.

 

Het beamteam toont presentaties met mededelingen, aankondigingen, etc. die aan dit besluit voldoen als regel vóór de diensten. Uitzondering op deze regel is er voor diaconale projecten en andere door de kerkenraad goedgekeurde informatie.

 

Mocht u een tekst of presentatie willen aanbieden aan het beamteam dan verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen:

 • Een korte tekst in Word of kant-en-klare presentatie kan tot uiterlijk de woensdag voor de betreffende zondag dat deze getoond moet worden, aangeleverd worden via het e-mailadres van het beamteam (beamteam@cgkhoogeveen.nl). Alles wat op dit e-mailadres binnenkomt, komt terecht bij alle beamteamleden, zowel van Centrum als Ichthus.
 • Bij het aanleveren van een presentatie dient deze in twee formaten te worden aangeleverd. Voor Ichthus in het (normale) 4:3 formaat, voor Centrum in breedbeeld 16:9 formaat;
 • Mocht u niet in staat zijn deze twee formaten aan te leveren, stuur dan uw presentatie of (langere) tekst dan uiterlijk 10 dagen van te voren naar het e-mailadres van het beamteam zodat wij genoeg tijd hebben om deze geschikt te maken voor gebruik in beide kerkgebouwen;
 • Mocht u om dringende reden op kortere termijn iets willen aanleveren neem dan persoonlijk (niet per e-mail!) contact op met iemand van het beamteam. Die kan u verwijzen naar degenen die de betreffende zondag dienst hebben zodat u met hen kunt overleggen wat de mogelijkheden zijn;
 • Foto’s, video’s of muziekbestanden dienen 10 dagen voor de dienst aangeleverd te worden.

 

Wij doen onze uiterste best om door middel van onze presentaties en camerawerk een positieve bijdrage te leveren aan te eredienst. Het blijft echter mensenwerk en ook de techniek is niet onfeilbaar; soms loopt niet alles naar wens. We hopen dat u daarvoor begrip wilt blijven opbrengen.

Wij adviseren u dan ook om altijd uw liedboek en bijbel mee te nemen zodat u bij een storing toch mee kunt zingen en lezen. En mocht u nog tips of adviezen hebben: e-mail of bel ons gerust!

Gezamenlijk e-mailadres: beamteam@cgkhoogeveen.nl

 
 
Leden
Centrum
 
Willem Benjamins
Tineke Dam
Harmen Otten
Monique Otten
 
Ichthus
 
Marco Broenink
Pauline Koster
Henk Jan Nijmeijer
Carolien Guichelaar