Bijzonder Pastoraat

Heb jij iemand?

De zieke antwoordde: “Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen.” (Johannes 5: 7a) Wil je genezen, zoals de verlamde man, dan heb je iemand nodig om je het water in te helpen. Jezus ziet een man liggen die al 38 jaar ziek is. Het schrijnende is: de man heeft niemand! Had hij maar een vriend gehad die geduldig samen met hem wilde wachten tot het water bewoog. En die samen met hem wilde huilen als ze te laat waren, maar hij heeft niemand. En dan is Jezus er, Hij ziet de man. Jezus ziet ook jou.

 

Evenals de verlamde uit het verhaal hierboven hebben wij ook wel eens een ander nodig om wat langer met ons op weg te gaan; iemand die ons wil bijstaan en die wij onze nood durven toevertrouwen. Omdat predikanten en wijkteams hier niet altijd de gelegenheid voor hebben is het bijzonder pastoraat in het leven geroepen. Na overleg met en in opdracht van de Kerkenraad is daarom het Kernteam Bijzonder Pastoraat gevormd. Dit kernteam heeft de opdracht om de bijzondere pastorale zorg te coördineren. Pastorale zorg betekent: naast mensen gaan staan in hun nood door hen een luisterend oor te bieden, ze te troosten, ze te helpen, vóór ze te bidden en als het kan mét ze te bidden en te bemoedigen vanuit Gods Woord.

 

Wie komen in aanmerking voor deze bezoeken?

In principe iedereen die erom vraagt. De hulpvraag kan ontstaan naar aanleiding van problemen die iemand ervaart. Bijvoorbeeld met betrekking tot relaties, identiteit, gezinsproblemen, rouwverwerking, depressies, langdurige stress, verslaving enzovoort. Door dergelijke problemen kunnen er geloofsvragen ontstaan. Een begeleider van het bijzonder pastoraat, zal duidelijk niet in de plaats van een professionele hulpverlener treden, maar pastorale zorg bieden.

 

Wie zijn de begeleiders?

Door het kernteam zijn Begeleiders Bijzonder Pastoraat aangesteld. Dit zijn gemeenteleden die affiniteit hebben met de specifieke nood van de hulpvrager en die bij hem of haar past. Zowel het kernteam als de begeleiders hebben zwijgplicht en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

 

Hoe kun je je aanmelden voor hulp?

Voor het aanvragen van begeleiding door het bijzonder pastoraat kun je je wenden tot de predikant, iemand van het wijkteam of uiteraard ook rechtstreeks tot het kernteam. Bij het eerste bezoek komt de coördinator om aan de pastorant uit te leggen hoe het kernteam werkt.

We willen met elkaar op weg gaan om samen iets te ervaren van Gezang 441 vers 10a.

Wordt één die zwak is moede
een sterkere grijpt zijn hand.

 
 
Kernteam Bijzonder Pastoraat
coördinator: Hetty Vree
secretaris: Clara Logtenberg
penningmeester: Jan Everts
kerkenraad: Jan Henk Mulder

algemeenlid: Gerard de Hilster

algemeenlid: Anne de Hilster

 
 
Archief
Spacer
Informatieavond Bijzonder Pastoraat
dinsdag 24 augustus 2010
Spacer
Oproep contact
zondag 30 mei 2010
Spacer
Bijzonder pastoraat
zaterdag 29 mei 2010