Commissie Bestuurlijke en Beheerszaken

Naam

Voor het behartigen van alle aangelegenheden met betrekking tot bestuurlijke en beheerszaken is door de Plenaire Kerkenraad (PK) een commissie ingesteld, die de naam draagt: Commissie Bestuurlijke en Beheerszaken (CBB), die onder verantwoordelijkheid staat van het Dagelijks Bestuur (DB).

 

Taken

De taakvelden van de CBB zijn ingedeeld in een viertal secties. Deze secties zijn:

-    Communicatie en Administratie (C&A);

-    Financiën en Arbeidsvoorwaarden (F&A);

-    Gebouwen en Installaties (G&I);

-    Beeld en Geluid (B&G).

 

Taakvelden Sectie C&A:

-    Contact/redactie

-    Kerkblad voor het Noorden

-    Ledenadministratie

-    Gemeentegids

-    Nieuwsbrief/redactie

-    Website/webmasters

-    Preekvoorziening

-    Kopieerwerk

-    Typwerk

 

Taakvelden Sectie F&A:

-    Penningmeester

-    Boekhouding

-    Begroting

-    Jaarrekening

-    Arbeidsvoorw. voor personeel

 

Taakvelden Sectie G&I:

-    Twee kerken

-    Twee pastorieën

-    Eén kosterswoning

           

Taakvelden Sectie B&G:

-    Beamers/beamteams

-    Kerktv/technische commissie

-    Audio-installaties/ringleiding

-    Muziekinstrumenten

-    MuziekCommissie

 

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Van een ieder wordt verwacht dat hij of zij een financiële bijdrage levert voor het in stand houden van ons kerkelijk gebeuren. In de gemeentegids vindt u een richtlijn voor het bepalen van uw bijdrage.

Collecten

Er worden twee collecten gehouden. Alle twee in de dienst. De eerste collecte is doorgaans voor de kerk, diaconie of zending bestemd, terwijl de tweede collecte altijd bestemd is voor de kerkelijke kassen. De laatste zondag van de maand wordt er, in de dienst, een derde collecte gehouden voor een speciaal project van de diaconie (het zogenaamde projectmatig collecteren).

Voor de collecten kan ook gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Collectebonnen zijn verkrijgbaar per kaart van € 37,50--(50 bonnen van 0,75) of per kaart van € 75,-- (50 bonnen van 1,50).                                                                                                 

Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot de volgende personen:

Fam. J. Beumer Van Leeuwenhoekstraat 118 0528-271376
Fam. J.G.E. Brand Kapteynlaan 27 0528-264604
Fam. J. van't Spijker Noorddreef 48 0528-262097
Mevr. J. van Dijk Baarlelaan 38 0528-263818

Met Vriendelijke Groet

Commissie Bestuurlijke en Beheerszaken

 
 
Leden
voorzitter: H. Otten
notuliste: A. Braam-Drent
voorzitter C&A S. M. Koster
voorzitter F&A H. J. Nijmeijer
voorzitter G&I J. K. Nijstad
voorzitter B&G W. Rutgers