Muziek en zang commissie

Wat zou een kerkdienst zijn zonder muziek?

In onze kerkdiensten zingen we psalmen, gezangen, opwekkingsliederen. Het orgel speelt een grote rol, maar ook andere instrumenten zoals gitaar, drum,fluit enz. mogen ons hierin begeleiden (vooral in de bijzondere diensten).

Muziek verbindt mensen met God en met elkaar. Denk maar eens aan de Bijbelverhalen waarin muziek een rol speelt!

De muziekcommissie mag nadenken over organisatie, uitvoering en beleid van alles wat er aan muziek binnen onze kerk mag plaatsvinden.

Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • samen met muziekleider kijken naar mogelijkheden tot muzikale ondersteuning.
  • op zoek zijn naar mensen die zich willen inzetten op muzikaal gebied.
  • aanschaf en onderhoud van muziekinstallatie in de kerkgebouwen.
  • beheer van piano’s en orgels
  • in 2010 is het kinderkoor Joy opgericht
  • in 2011 is het projectkoor Voices of Praise gestart

 

 
 
Regeling bij doopdiensten

Hoe gaat het dan met de (speciale) muziek in de doopdiensten?

Wat zijn de mogelijkheden en bij wie moet ik eigenlijk zijn?

Om dit wat duidelijker te maken vind u in het gemeentedeel meer informatie hierover. 

 
 
Leden
Voorzitter: A. Grondstra
Secretariaat: J. Westerink
Penningmeester: G. Snapper-Otten
Algemeen lid: N. Prins Hooijer
   
Adviseur: L. Salomons
Muzikaal leider: D. van Room
 muziekleider@cgkhoogeveen.nl