Inleveren kopij
Inleverdatum     Verspreiding vanaf 
         

Maandag 6 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Maandag 30 maart 2020
Maandag 10 mei 2020
Maandag 22 juni 2020
Maandag 24 augustus 2020
Maandag 28 september 2020
Maandag 2 november 2020
Maandag 7 december 2020   

   

Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 12 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 8 april 2020
Woensdag 20 mei 2020
Woensdag 1 juli 2020
Woensdag 2 september 2020
Woensdag 7 oktober 2020
Woensdag 11 november 2020
Woensdag 16 december 2020

 
Kopij inleveren vóór 12:00 uur.
Emailadres: contact@cgkhoogeveen.nl