Inleveren kopij
Inleverdatum     Verspreiding vanaf 
         
Maandag 20 augustus 2018   Woensdag 29 augustus 2018
Maandag 17 september 2018   Woensdag 26 september 2018
Maandag 15 oktober 2018   Woensdag 24 oktober 2018
Maandag 12 november 2018   Woensdag 21 november 2018
Maandag 10 december 2018   Woensdag 19 december 2018
 
Kopij inleveren vóór 12:00 uur.
Emailadres: contact@cgkhoogeveen.nl