Collectebonnen

Collecten

Er worden tijdens de kerkdiensten twee collecten gehouden. De eerste collecte is doorgaans voor de kerk, diaconie of zending bestemd, terwijl de tweede collecte altijd bestemd is voor de kerkelijke kassen. Op de laatste zondag van de maand is er een 3de collecte voor een speciaal diaconaal project (projectmatig collecteren). Voor de collecte kan men ook gebruik maken van collectebonnen. Collectebonnen zijn verkrijgbaar per kaart van € 37,50- (50 bonnen van á € 0.75) of per kaart van € 75,- (50 bonnen van € 1,50). Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u zich wenden tot de volgende personen:

Fam. J. Beumer Van Leeuwenhoekstraat 118 (0528) 271376
Fam. J.G.E. Brand Kapteynlaan 27 (0528) 264604
Fam. J. van't Spijker Noorddreef 48 (0528) 262097