Vrouwendienst

De vrouwendienst

 

Ontstaan:

In 1961 is de vrouwendienst ontstaan vanuit de diaconie om vrouwen in te schakelen bij het bezoeken van de gemeenteleden

Jaarlijks is er overleg met het moderamen van de diaconie.                                                        
Eén keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van vrouwendienst en diaconie.

 

Het doel:

Het doel van de vrouwendienst is: dienstbaar zijn in de gemeente door om te zien naar, en mee te leven met elkaar.

 

Hoe doet de vrouwendienst dat:

  • De wijkdames onderhouden het contact met de wijkleden.
  • Zussen en broers in de wijk die bijzondere aandacht nodig hebben worden geregeld bezocht.
  • Ze leven graag mee bij geboorte, ziekte of als de ouderdom met gebreken komt.
  • Bij overlijden probeert de wijkdame er te zijn voor hen die alleen achterblijven.
  • Bijzondere gezinssituaties kunnen ook aanleiding zijn voor een extra bezoekje van de wijkdame.
  • Ook gaan de wijkdames op kennismakingsbezoek bij nieuwe gemeenteleden.

 

Het wijkteam:

De wijkdame is onderdeel van het wijkteam dat bestaat uit wijkouderling, wijkdiaken, pastoraal bezoek(st)er, eventueel een seniorenbezoeker en bezoekdames. De bezoekdames zijn onderdeel van de vrouwendienst, zij bezoeken een paar vaste adressen. De wijkdame houdt contact met de bezoekdame(s) die in haar wijk werkzaam zijn.                                                                               

Regelmatig vergadert het wijkteam om bijzonderheden in de wijk door te spreken en te delen.

En verder:

  • Het wijkteam organiseert koffieochtenden of andere activiteiten in de wijk.
  • Zij brengen de zondagse bloemengroet bij de gemeenteleden
  • Helpen bij het koffieschenken na de ontmoetingsdienst of andere bijzondere diensten.
  • De vrouwendienst organiseert seniorencontactmiddagen, de najaarsmiddag, de kerstmiddag en een middag rond Pasen.

 

Bestuur:

Het bestuur van de vrouwendienst bestaat uit een voorzitter, secretaresse, penningmeesteresse, algemeen adjunct en een algemeen lid.

 

Wens en gebed:

Het is de wens en het gebed van de vrouwendienst om vanuit de liefde van Christus dienstbaar te zijn en te blijven tot zegen voor elkaar, tot opbouw van de gemeente en tot eer van onze God.

Voor informatie of contact: vrouwendienst@cgkhoogeveen.nl