Encontro

Logo Hoogeveen - Mozambique

encontro@cgkhoogeveen.nl      
bankrekening 1189 51 408 tnv CGK Hoogeveen ovv Encontro

 

Hoogeveen en Mozambique?

Wat heeft onze Hoogeveense gemeente met Mozambique? Nou, eigenlijk heel veel. En dat willen we zo houden ook de komende jaren!

Bijbelschool

We doen met alle christelijke gereformeerde kerken in Nederland een aantal dingen samen. Zo hebben we met elkaar ook de zendingsactiviteiten verdeeld. Op de landelijke site van onze kerken kun je daarover informatie vinden.

Met een aantal christelijke gereformeerde kerken in onze regio vormen we een zogenaamde classis. Een classis is een kleine groep kerken die een aantal dingen samen doen. Onze classis heeft de bijbelschool/het TEE-project in Mocuba als zendingsdoel. Dat betekent concreet dat we voor die school/dat project bidden en er geld voor inzamelen.

Meer weten? Onze zendingscommissie kan er alles over vertellen. Wil je weten hoe het leven van een afgestudeerde aan de bijbelschool er uit kan zien? Een interview laat je meekijken

Trans World Radio

Daar, in Mozambique, werkt de bijbelschool al jaren nauw samen met Trans World Radio. TWR verzorgt radio-uitzendingen waarin ze het evangelie doorgeven. De bijbelschool zorgt voor ondersteunende lessen.

ENCONTRO

In september 2007 zijn 20 leden van onze gemeente twee weken lang naar Mocuba geweest. Een verslag van het project ENCONTRO 2007 staat op onze website.

In 2010 is de eerste helft van ons tweede project gestart: we zijn met 12 leden van onze gemeente een aantal geitenhokken wezen bouwen en hebben per hok 4 geiten overdragen aan mensen die arm zijn en zelf niet in staat zijn een geitenhok te bouwen. Een verslag van het project  Encontro 2010 staat op onze website

In 2011 zijn we bij de bijbelschool bijgebouwen wezen bouwen, een douche- en toiletgebouw voor vrouwen en een alpendre. Opnieuw hebben we een aantal geitenhokken gebouwd. Een verslag van het project Encontro 2011 staat op onze website

In 2013 hopen we opnieuw aan de slag te gaan, in Mocuba èn, samen met een aantal andere kerken, in Luabo. Over de voorbereidingen van die projecten vind je geregeld informatie op deze website.

En misschien wel het belangrijkst: tijdens alle projecten leggen we contacten met de werkers van de AEM-Z, met docenten en studenten van de bijbelschool, het TEE-project en met anderen in en rond Mocuba.

AEM-Z

Wat is eigenlijk de AEM-Z?

De afkorting staat voor:Alliance Evangelica Mozambique- Zambezia. In gewoon Nederlands: de Evangelisch Alliantie Mozambique in de provincie Zambezia.

Het is een evangelisch samenwerkingsverband van verschillende kerken. Deze alliantie is verantwoordelijk voor diverse projecten, zoals:

  • de strijd tegen hiv/aids: preventieprogramma’s, zorg voor mensen met hiv/aids en hulp aan aids-wezen;
  • voedselzekerheid: veel mensen in ontwikkelingslanden leven van de landbouw, maar de oogst is vaak onvoldoende om van te bestaan. De AEM-Z  helpt mensen op allerlei manieren om hun oogst te verbeteren, hun voedselpakket te verbreden en voedsel veilig op te slaan;
  • geitenproject: dit project maakt het mogelijk om de allerarmste families in staat te stellen om in hun meest elementaire levensbehoeftes te voorzien en daardoor hun kinderen een iets betere toekomst te schenken. De doelgroep is de meest arme en/of gehandicapte medemens. De AEM-Z selecteert de families en ziet er er op toe dat de eerste drie geitjes en een bok die geboren worden, aan de AEM-Z worden afgestaan om die vervolgens door te geven aan een andere geselecteerde familie.

De AEM-Z wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door Tear (www.tear.nl), en indirect ook door de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ruama

Dan is er het babyhuis Ruama. Een babyhuis dat enkele honderden kilometers van Mocuba vandaan ligt. Onze relatie met dat babyhuis heeft een paar vormen. Eén gezin in onze gemeente heeft twee geadopteerde kinderen die uit dat huis afkomstig zijn. En de leiding van het babyhuis heeft een zus in Hoogeveen wonen.

Die zus en haar man hebben in 2007 een aantal weken hand- en spandiensten verricht in Ruama. Ook twee meiden uit onze kerk hebben in 2007 een aantal weken daar gewerkt. Een verslag van hun werk kun je ook op onze website vinden.

In 2008 heeft ds Jan van 't Spijker er een werkbezoek gebracht. Ook zijn verslag kunt u op onze website lezen.

In juni 2009 is opnieuw een gemeentelid (Simone de Jonge) voor een aantal weken naar Ruama vertrokken om daar te helpen. En gedurende een aantal maanden in 2009 en 2010 hebben we eenmaal per maand in onze erediensten voor dit doel gecollecteerd. De diaconie kan je daar meer over vertellen. De komende jaren hopen we ook de contacten met Ruama verder in te vullen.

We willen ook deze contacten verder uitbreiden. In 2013 maken we dat concreet door een project in Luabo te organiseren. Over dat project verschijnt in de aanloop naar april 2013 regelmatig informatie op deze website.

Hoogeveen en Mozambique!

Je snapt, wij hebben van alles met Mozambique. Ben je nieuwsgierig geworden?

Nog even op een rijtje:


Vragen?

Wil je informatie hebben over een van onze contacten of activiteiten?
Bel of mail met:

Karin Kroesbergen Jeannette van Dijk Pieter Feijer
karink134@gmail.com jean.vandijk@kpnplanet.nl pieter.feijer@gmail.com
(06)40638919 / (0528)265836 (06)41658866 / (0528)263818 (0528)272059

Je kunt ook het algemene e-mailadres gebruiken encontro@cgkhoogeveen.nl 

Ook wanneer je op de site fouten tegenkomt of als je informatie mist: bel of mail even.