ENCONTRO 2007

Geboren!

Eind 2005 baren drie mannen uit onze gemeente een idee. Twee ervan hebben ervaring met projecten overzee van World Servants. De idee: samen met onze gemeente een project opzetten. Werken in het buitenland.

Contacten

September 2007. Het lukt! We maken met 20 leden van onze gemeente kennis met dominee Guus en Laura Vos, hun dochter Inge en haar juf Janine. We maken kennis met pastor Nahoma, Mala, Teixeira enzovoort. We praten met studenten. Met mensen in de dorpen. Met de AEM-Z: de christelijke organisatie voor evangelisatie en hulpverlening. Met Trans World Radio en pastor Mutilima. Met....

Guus en Laura

Een woning

September 2007. Het lukt! We bouwen aan een woning die, als we weer naar huis gaan, voor de helft af is. We sjouwen stenen, we metselen, timmeren, zagen... We werken samen. Een woning die voor de bijbelschool van groot belang is. In die woning komt de beheerder/mentor van de studenten. Altijd een aanspreekpunt bij de school zelf, waar de studenten intern verblijven. Want de school staat een aantal kilometers buiten de bebouwde kom van Mocuba.

Foto 1 beheerderswoningFoto 3 beheerderswoningFoto 2 beheerderswoning

 

15 Geitenhokken en 60 geiten

September 2007. Het lukt! We bouwen, samen met de Mocubanen, 15 geitenhokken. We laten per hok een bok en 3 geiten achter (soms moeten we even ruilen omdat de sexes door elkaar lopen). We hakken in de grond, timmeren bamboe in elkaar, mikken de dakbedekking omhoog.

Foto 1 geitenhokFoto 3 geitenhokFoto 2 geitenhok  

Plezier, geloof...

September 2007. Het is een lange reis. Op vrijdagochtend vertrekken we uit Hoogeveen.

Op zondagmiddag komen we aan in Mocuba. O ja, zonder de grote bagage – die komt de woensdag daarna. Maar wat hebben we een plezier samen! Wat voeren we een gesprekken! Elke ochtend in een kleine groep de "klupstart": samen in de bijbel lezen, praten, bidden.

Encontro groep 2007

Voorbereiden

Januari tot september 2007. Ja, we zijn even bezig met de voorbereidingen. Met voorbereidingsavonden met z'n twintigen. Met schaatsen voor veel euro's. Met Portugese les.

De winst

2007, 2008, 2009... Twintig christenen uit onze gemeente "kennen" nu Mocuba. Hun familie weet er ook al het nodige van. De gemeente ook. Kortom: we zijn betrokken geraakt op Mocuba en dat willen we graag zo houden. Wil je informatie uit de eerste hand? Vraag het aan Wim of Jan Ties, aan Albert of Petra, aan Klaas of Hemmo, aan Margriet of Hans, aan Martin of Karin, aan Bernie of Brenda, aan Henk of Pieter, aan Ronald of Jelle, aan Jan of Grytha, aan Peter of Allard.

We hopen dat ons project onder de zegen van de Heer een bijdrage heeft geleverd aan het koninkrijk van Jezus!

Terug naar de Hoogeveen - Mozambique pagina