Informatie over Mozambique
Kaart mozambique
OnderwerpMozambiqueNederland
oppervlakte 22 x nederland
(ca 800.000 km2)
1 x nederland
aantal inwoners 23,9 miljoen 16,6 miljoen
inkomen per persoon $ 898 $ 36.402
op de lijst van arme
landen
nr 184
(van de 187)
nr 3
levensverwachting 50,2 jaar 80,7 jaar
seropositief 12% 0,2%
Kindersterfte (beneden de 5 jaar, per 1000) 141,9 4,4

De lijst is met meer cijfers aan te vullen, maar het totaalbeeld blijft: het is duidelijk waarom Nederland op nummer 3 staat en Mozambique op nummer 184.

De eerste bewoners

Over de vroege geschiedenis van Mozambique is niet zo heel veel bekend. Waarschijnlijk is de bevolking ontstaan uit negers die van West-Afrika naar het oosten zijn getrokken, later vermengd met Arabieren die langs de oostkust naar het zuiden zijn getrokken.

Portugese kolonie

Portugese kolonieIn 1500 ontdekken de Portugezen Mozambique. De Portugezen hebben van Mozambique vooral gebruik gemaakt om Portugal er beter van te laten worden. Die trieste geschiedenis deelt Portugal met vrijwel alle koloniserende landen. Een dieptepunt daarvan is de slavenhandel: zwarte mensen zijn geen
mensen maar dingen die je gebruikt, net als
een hamer of een machine.


Onafhankelijkheid

Mozambique is erg lang een kolonie gebleven. Uiteindelijk komt ook daar een verzetsbeweging op gang die het begin inluidt van het vertrek van de Portugezen. In 1960 begint het verzet, in 1975 is Mozambique onafhankelijk. Dè verzetsbeweging is Frelimo, een beweging die in die tijd voluit communistisch is.

Burgeroorlog

Frelimo probeert van Mozambique een volledig communistisch land te maken. Omdat Zuid-Afrika en Rhodesië (nu: Zimbabwe) rechtse regimes kennen (apartheid!), is daarmee een voedingsbodem ontstaan voor een wrede burgeroorlog. Renamo ontstaat als rechtse verzetsbeweging, ook gesteund door Amerika. Renamo en Frelimo vechten zo, opgehitst door het buitenland, een gruwelijke burgeroorlog uit. Met als slachtoffers de Mozambikanen: 1 miljoen doden, 1,7 miljoen vluchtelingen naar het buitenland, 4 miljoen mensen op de vlucht binnen Mozambique zelf...

Vrede

In 1992 komt er een vredesakkoord, met hulp van de Verenigde Naties. De VN zetten daarna alles op alles om de verdere ontwikkeling van Mozambique vreedzaam te laten verlopen. Niet zonder succes: de gewapende strijd is sinds die tijd feitelijk gestopt.

De mensen

Veruit de meeste mensen in Mozambique zijn zwart. Je komt daarnaast mensen tegen uit India, China, Portugal en Arabische landen. Het is erg ingewikkeld om iedereen te bereiken: Portugees, Bantu en Swahili zijn de meest gesproken talen. Maar veel zwarte volken spreken nog hun eigen talen, bijna 30 in totaal. Zo spreken ze in Mocuba het Lomwe. De officiële taal in Mozambique is Portugees.

In naam zijn veel mensen Rooms Katholiek. Er woont ook een flink aantal moslims in Mozambique. Tegelijk winnen de protestantse en evangelische gemeenten terrein. Wat voor veel Afrikaanse landen geldt, geldt ook in Mozambique: traditionele heidense elementen mengen zich makkelijk met het nieuwe christelijke geloof. Niet altijd werkt de Heilige Geest door het hele leven heen. Net zomin als dat in Nederland het geval is...

Arm

Mozambique is nog steeds een arm land. De cijfers aan het begin van dit verhaal illustreren dat. Oorlog ontbreekt, maar veiligheid en recht zijn betrekkelijk: corruptie is er nog steeds. De economische groei is groot, in procenten. Maar als je bij bijna niks begint, geven die cijfers een vertekend beeld. Wat tegelijk overheerst is dat Mozambique, zeker in de regio, op dit moment stabiel is en economisch groeit.

Meer informatie

Wie meer wil weten over het land, kan op internet te kust en te keur. Een voorbeeld:
via de site van het ministerie van buitenlandse zaken kun je landeninformatie vinden, met weer links voor verdiepende informatie.

Wil je een goede en kleine gids, dan is een landenboekje van de NOVIB ideaal.


Terug naar de Hoogeveen - Mozambique pagina