Interview met Namalaka

Ferdinando Namalaka slaagde aan de bijbelschool in 2006. Hij bezocht de terugkomlessen in 2007 en 2008. Hij werkte eerst in het trainingsprogramma van de kerk van Mihikane en daarna als oudste van deze kerk. In 2007 heeft zijn landelijke kerk hem als zendeling op pad gestuurd naar de noordelijke provincie Cabo Delgado.

zendeling Namalaka

Pastor Nahoma
We maken de overstap van broeder Tomas naar broeder Namalaka. Broeder Namalaka, kun jij iets meer vertellen over je eigen situatie?

Namalaka
Jazeker. Dank u. Ik kan zeggen dat wat broeder Tomas vertelde onze realiteit is. Wat jij vertelde klopt. Wij lopen de zelfde route-met-lijden. Genadig is de Heer, want hij heeft gezegd? Ik laat jullie nooit als wezen achter? Daar waar ik nu werk heb ik één persoon aangetroffen die in het verleden werkzaam was in een kerk. Hij had die dienst verlaten. Toen ik daar aankwam heeft hij al zijn verkeerde dingen beleden en nu werkt hij met ons samen. Als ik er niet ben, gaat hij door met het werk in de gemeente. Maar ik ben allereerst bezig om hem te leren hoe hij de kerk het beste kan dienen. Hij zit in het voorbereidende traject.

Op de plek waar broeder Tomas werkt is nog een andere broeder die in het verleden in Nampula was. Hij werkte als secretaris in de kerk. Hij had de kerk ook verlaten, omdat alle mensen dat hadden gedaan. Wanneer Tomas er niet is, neemt hij de zorg voor die plek over en helpt in de kerkdiensten. We geven veel aandacht aan de bijbelstudie.

Iets anders is het transport. Doorgaans zijn de afstanden die we moeten reizen erg vermoeiend om te lopen. Wanneer we vertrekken is het vaak moeilijk de zelfde dag nog weer thuis te komen. We laten onze gezinnen alleen thuis achter. In hun cultuur is het gebruikelijk dat de mensen hun eigen eten opeten zonder ons uit te nodige aan te schuiven. Als zij gegeten hebben, komen ze naar ons toe om te luisteren naar ons onderwijs. Als wij het zendingsgebied intrekken zonder ons eten, is dat erg zwaar voor ons. Een plekje vinden om tijdens het bezoek ergens te slapen is heel lastig. In zo'n gemeenschap ergens een slaapplek vinden is gewoon moeilijk. Daarom hebben we eigenlijk éénpersoonstenten nodig om ons tijdens de nacht te beschermen. De mensen zijn overtuigd Islamiet. Ze zijn volledig georiënteerd op Allah en meestal zitten we in een forse confrontatie die moeilijk is. Hoe kunnen we daar tegen strijden? De Katholieke kerk doet niets tegen de moslims. Toch gaat het goed met ons werk.

Het probleem met het huis (zie het interview met Tomas) klopt. We gebruiken geleende huizen. We wonen in een klein huis met een slaapkamer en een kleine woonkamer. We houden tot nu toe moed omdat het gaat om het werk van de Heer. We hebben ook te maken met de problemen die de studie van onze kinderen raken. Die kunnen we niet betalen. We kunnen daar ook geen werk zoeken. Regelmatig vragen mensen ons voor hen te werken van 's ochtends vroeg tot 14:00 uur. Vaak slaan we dat werk af omdat we het heel druk hebben met het onderwijzen van het Goede Nieuws.

Water is een ander probleem waarmee we van doen hebben. We zijn verplicht om heel vroeg op te staan, om 2 uur in de nacht, om water te halen. We vergezellen onze vrouwen altijd naar de bron of put om water te halen. Vaak treffen we daar veel mensen aan die voor water komen. We zijn dan heel laat weer thuis, om 8 uur in de ochtend en dat allemaal om aan 20 liter water te komen. Het voedsel is een andere puzzel voor ons. Onze eigen kerk helpt ons vaak. Maar omdat we ver van onze eigen provincie vandaan zitten, is het voor hen moeilijk om ons iets te sturen. Het is echt ver weg.

Pastor Vos
Waar zitten jullie precies?

Namalaka
Ik zit in een buitenplaats van Chiure en broeder Tomas zit in een bestuurspost van Ocua. De afstand is ongeveer 32 kilometer. Vlak voor we daar kwamen, ontving ik twee mensen thuis die me vroegen hoe ze een kerk in hun dorpen zouden kunnen stichten. Ik vroeg ze om op mij te wachten, tot ik terug zou komen van de terugkomtraining op de bijbelschool. Wanneer ik terug ben in Chiure is mijn eerste plan om met deze mensen mee te gaan en meer plaatsen te maken waar mensen God kunnen aanbidden.

Pastor Jan
De kerkleiding die je heeft uitgezonden, is dat de leiding van de provincie of van de nationale kerk?

Namalaka
Die van de nationale kerk.

Pastor Jan
Zijn jullie de eerste zendelingen die door op landelijk niveau zijn uitgezonden?

Namalaka
Ja. In ons geval zijn we de eerste zendelingen.

Pastor Jan
Broeders, zijn jullie echt in jullie hele kerk de eerste zendelingen?

Tomas
Ja. Er vindt wel evangelisatie plaats, maar wij zijn de eerste zendelingen die naar een ver weg gelegen gebied zijn uitgezonden.

Pastor Jan
Als je het dan hebt over de kerk die jullie helpt, welke kerk is dat dan? De landelijke kerk, de provinciale kerk of jullie plaatselijke gemeente?

Namalaka
Twee plaatselijke gemeenten helpen ons, maar de landelijke kerk heeft tot nog toe niets voor ons gedaan. Pastor Januario is voor de landelijke kerk verantwoordelijk voor evangelisatie en zending. Hij is wel iets aan het voorbereiden op dit gebied. Op dit moment hebben we alleen contacten met de plaatselijke kerk van Mihikane (de gemeente waar Namalaka vandaan komt) en met het district Chapala. Daar werkt broeder Rufino, in Alto Molocue. Zij helpen ons, beetje bij beetje.

Pastor Jan
Beetje bij beetje?

Tomas
Dat betekent dat we meer nodig hebben, maar er weinig mogelijk is. De kerk heeft geen mogelijkheid om ons voedsel te sturen. Het is gewoon erg ver hiervandaan. Iets naar ons sturen is niet alleen moeilijk maar ook duur.

Pastor Jan
Misschien kunnen we een vergelijking maken met het leven van Paulus. Hij was ook de eerste zendeling van zijn kerk, vanuit het Joodse volk. Daarnaast vinden we anderen zoals Petrus e.d. Wanneer ik naar Paulus kijk: hij zocht ook hulp. Hij leed zo veel, terwijl hij geen enkele hulpbron had om het vol te houden. Hij zocht ondersteuning bij de mensen die hem ontvingen als hij aan het preken was. We lezen bijvoorbeeld de geschiedenis van een vrouw, Lydia. Nadat zij de boodschap van God had gehoord, verteld door Paulus, ontving zij hem in haar huis. Verder weten we ook dat Paulus werk probeerde te vinden om in zijn eigen bestaan te voorzien. Jullie vertellen me dat het is erg moeilijk om werk te vinden in de zelfde tijd dat je ook als zendeling wilt werken. Maar jullie hebben wel veel nodig.

Namalaka
Dat vertelde ik inderdaad ja, maar wij zijn door onze kerk gestuurd om zendingswerk te doen. Dan is het moeilijk een baan te zoeken om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien zonder de toestemming van de kerk.

Pastor Jan
Betekent dit dat de kerk jullie niet toestaat zo'n baan te hebben?

Namalaka
Inderdaad! We hebben dit idee nog niet aan onze kerk voorgelegd. Maar tot voor kort had ik deze kleren, dit pak nog niet. Om wat eten te krijgen vonden we broeder daar die een kleine klus te doen had. Daar ga ik naar toe en vaak betaalt hij mij zo'n 50 Meticais (de Mozambikaanse munt) om te overleven.

Pastor Nahoma
Broeder, je vertelde dat je vaak heel ver moet reizen, dat het moeilijk is voedsel te vinden in het zendingsgebied en dat jullie een tent nodig hebben om ergens te kunnen slapen. Ik geef je het advies om naar jullie landelijke kerk te gaan en daar jullie situatie uit te leggen. De landelijke leiding van jullie kerk heeft deze informatie nodig.

Namalaka
Ik heb ze dit verhaal nog niet verteld. Sinds we ginds aan het werk zijn, hebben we nog geen rapport gestuurd. Onze rapporten gaan alleen naar de provinciale kerkleiding.

Pastor Jan
En hoelang zijn jullie daar?

Namalaka
We hebben ze begin 2008 ontmoet.

Pastor Jan
Je hebt geen enkel rapport naar jullie kerk gestuurd?

Namalaka
Ik wacht op de landelijke conferentie, in de provincie Manica, dit jaar.

Tomas
Mag ik iets zeggen?

Pastor Jan
Natuurlijk.

Tomas
De moeilijkheden waar we nu met jullie over gesproken hebben, hebben we ook aan de kerk verteld. Ze weten er allemaal van.

Pastor Jan
Maar nu, met deze moeilijkheden, deel die moeiten met anderen. Laten we afscheid nemen en niet alleen praten over de moeilijkheden maar ook over wat God doet en wat hij jullie geeft. Ik ben de Heer erg dankbaar. Ik vraag jullie allebei, waar halen jullie de moed vandaan om door te gaan terwijl jullie zoveel te verduren hebben?

Namalaka
We vinden de moed in de bijbel en in Gods macht.

Pastor Jan
Jullie bemoedigen míj, juist door deze dingen te vertellen. Een kerk die nu zendelingen uitzendt is een levende kerk!

Pastor Nahoma
Ik denk dat we alle vragen gehad hebben.

Pastor Vos
Wil pastor Jan bidden voor alles wat we hebben besproken?

Pastor Jan
Laten we bidden! Ik zal ook bidden voor de lessen van deze middag.

Pastor Vos
Bedankt.

Mocuba, Augustus 2008.