Interview met Thomas

Wie zijn ze eigenlijk?

Wie zijn ze eigenlijk, die studenten in het TEE-project? Of die studenten aan de bijbelschool? Wat doen ze na hun studie? Hoe leven ze? We hebben ds Guus Vos gevraagd om de mensen achter de namen voor ons in Nederland tot leven te brengen.

Hij heeft ons verzoek royaal ingewilligd: we hebben drie verslagen gekregen. Verslagen van openhartige gesprekken met mannen die aan de bijbelschool gestudeerd hebben. Vandaag het eerste gesprek met Tomas.

Het is een flink stuk lezen. Toch knippen we dit keer niet, want Tomas geeft ons een mooie inkijk in zijn leven en zijn manier van denken en geloven.

De uitdaging voor jou en ons: lees het gespreksverslag met aandacht door en vraag je af hoe jij in die situatie zou leven, handelen, geloven...

Met vriendelijke groet,

Karin Kroesbergen en Allard Gunnink

Ds Thomas

Interview met Thomas, zending, na zijn afstuderen
Tomas Antonio studeerde in 2006 af, en volgde in 2007 en 2008 de terugkomtrainingen op de bijbelschool. Eerst werkte hij als diaken in de kerk van Chapala Molocue. Sinds 2007 heeft de nationale IUBM kerk hem uitgezonden naar de noordelijke provincie Cabo Delgado in Mozambique.

Ds. Nahoma
Ok, broeder Tomas, jij bent geroepen om de Heer te dienen in Cabo Delgado, de noordelijke provincie van Mozambique. Maar dat is alles wat we weten. We weten niet hoe het werk daar verloopt, hoe de Heer jou gebruikt, hoe jouw dienst zich daar ontwikkelt, wat jij kunt vertellen nadat je daar aankwam. Ik wil jou, broeder Tomas graag vragen ons iets over je zelf te vertellen, je geschiedenis. Iets over je roeping daar. Kan je ons alles uitleggen? Ik denk dat het beter is om maar gewoon te gaan zitten, dan kun jij vertellen.

Ds Nahoma
Ga maar zitten, want we zijn hier niet in het klaslokaal.

Tomas
Dank u wel. In de eerste plaats ben ik dankbaar dat ik de kans krijg iets te vertellen over mijn leven in dienst aan de Heer nadat ik de bijbelschool heb afgerond. Ik ben geslaagd op 2 november 2006. Nadat ik thuis kwam, ben ik naar mijn plaatselijke kerk gegaan, waar ik een maand ben gebleven. Plotseling zond de kerk mij eensgezind naar Cabo Delgado, erg ver van mijn eigen provincie, om daar als zendeling naar toe te gaan. Ik ging naar Cabo Delgado, naar het district Chiure, en daar ben ik nog steeds als zendeling met de taak de mensen het evangelie te vertellen, de mensen het goede nieuws te brengen en de mensen naar Christus te brengen. Ik kwam daar aan op 14 december en ben meteen met het werk begonnen. Het werk ligt veilig in Gods handen. Door Gods genade heb ik 3 kerken of aanbiddingcentra geopend. Er zijn minstens 110 zielen bekeerd tot Christus. We hebben drie plekken om te aanbidden. We hadden wat problemen toen de kerk ons daar naar toe stuurde. Er was geen enkele ondersteuning voor ons. De kerken zijn financieel erg zwak en daarom hebben we aanvankelijk onze vrouwen en kinderen niet meegenomen en zijn we daar vijf maanden alleen geweest. Maar we zijn niet gestopt met preken en getuigenis geven, we zijn doorgegaan met het onderwijs van het evangelie, zelfs zonder dat onze vrouwen er bij waren. Maar na vijf maanden konden we onze vrouwen verwelkomen. Nu ben ik daar met mijn hele familie. We zijn in Cabo Delgado geconfronteerd met veel problemen, want de mensen daar leven in een Islamitische cultuur. Dat maakt het voor hen moeilijk om Jezus Christus te aanvaarden. Dat is dus een groot obstakel in deze dienst. Maar zelfs met dit soort problemen, we preken nog steeds het goede nieuws en brengen toch zielen tot Christus.

Ds Nahoma
In deze 3 plaatsen waar je aanbiddingcentra startte, terwijl jullie maar met 2 zendelingen waren, hoe werkte je op de zondagen? Je preekt op 2 plaatsen, terwijl de 3e op dat moment geen leider heeft. Als je in een nieuwe plaats bent, hoe gaat de dienst dan in de oude plaats?

Tomas
Ja, we zijn in elk geval niet op de zelfde plek. Mijn vriend en oudste is in de hoofdplaats van het district, terwijl ik meer op een buitenplaats ben in Ocua, waar een nieuwe kerk is. We wisselen elkaar telkens af in de diensten. Als ik hier de ene week werk, betekent dit dat de volgende week mijn vriend daar werkt. En we hebben één broeder in die kerk die op z’n minst sommige dingen van het evangelie begrijpt. Hij is van een recent vernielde kerk. Hij begrijpt het nodige en helpt ons. Hij leert een kerk alleen te leiden en te preken. Hij zal verder die gemeente helpen.

Ds Nahoma
Sorry, misschien lijkt het dat ik de zelfde vraag stel. Maar als jij op de ene plaats een dienst leidt en broeder Namalaka op de andere plaats, hebben ze dan in die derde plaats een dienst zonder één van jullie? Heb je dan iemand die jullie helpt. Snap je?

Tomas
Jazeker, het is zoals ik u al vertelde. Wij trainen daar iemand op starterniveau. Als wij op een andere plaats werken, leidt deze broeder de dienst daar die dag.

Ds Vos
Waar ben je meer begonnen toen je daar aankwam en hoe heb je het aangepakt?

Tomas
We zijn begonnen het goede nieuws te preken, gewoon van huis naar huis mensen het evangelie vertellend. We hielpen de mensen met woorden en, wanneer een van hen uiteindelijk onze boodschap aanvaardde, kwam hij met ons samen om te aanbidden.

Ds Vos
Gebruikte je de bijbel?

Tomas
Ja, we gebruiken altijd de bijbel. Maar we nemen een kleintje mee in onze zak. Niet de grote. We willen mensen er niet mee bedreigen. We nemen de kleine mee in de zak en we beginnen met iemand te praten, beetje bij beetje tot we de gelegenheid krijgen een geschikte boodschap uit de bijbel op te zoeken. Dan pakken we de bijbel uit onze zak en beginnen de boodschap van God grondig te lezen. Alleen de vroegere leiding van onze kerk gaf ons een klein beetje materiaal mee, zoals brieven, boekjes voor evangelisatie. Toen we aan het werk waren is dat gestopt. Op dit moment is er niets meer over. En we hebben nog geen andere manier gevonden om er aan te komen. Daarom werken we alleen met de bijbel. Soms gebruiken we die woorden uit Johannes 3:16 die zeggen dat God liefde is, dat hij zijn geliefde zoon zond zodat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Maar we proberen ook uit te leggen dat de mensen die geen Christen zijn ver van God zijn. Wij zitten op de verkeerde weg, maar Gods liefde zegt ons dat als we geloven in zijn zoon en niet opgeven, we voorbereid zijn op zijn tweede komst. Zo leren we hen, ook met andere woorden. We vergeten bijvoorbeeld ook niet de geschiedenis van Genesis dat God alles heel goed heeft geschapen, maar dat wij zijn gevallen en daardoor ver van onze God terecht kwamen. En als iemand terug wil komen bij God, het is noodzakelijk om zijn zoon Jezus Christus te aanvaarden. We moeten teruggaan naar Jezus, de islamitische traditie achter ons laten. We leren dat er op de hele wereld geen andere naam is om gered te worden dan in de naam van Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven, niemand gaat tot de vader dan door Jezus. Met deze woorden zoeken en vinden we mensen om samen met ons te aanbidden.

Ds Nahoma
Dank je wel. Ik wil je graag een laatste vraag stellen: welk soort vragen zijn voor hen belangrijk?

Tomas
Er zijn altijd de vragen over de drie-eenheid in islamitische gebieden. We hebben altijd te kampen met dit soort vragen. Zij aanvaarden niet dat Jezus Gods zoon is. Ze aanvaarden niet dat er één God is die zich op drie manier laat zien, ze aanvaarden de drie-eenheid niet. Dus vragen ze ons hoe het kan dat er één God is in drie personen. Maar soms proberen we hen hierover uitleg te geven gebaseerd op de bijbel. Het is in elk geval een gevaarlijke vraag die vaak in onze ontmoetingen gesteld wordt. Waar we zijn is de cultuur 100% islamitisch.

Ds Nahoma
Ik geef nu graag ds Teixeira de gelegenheid Tomas iets te vragen.

Ds Teixeira
Sorry, ik denk dat mijn vragen voor het grootste deel de zelfde zijn als die u hem al hebt gesteld. Ik ben nog wel benieuwd hoe je daar ontvangen bent, of je in een gemeente ontvangen bent.

Tomas
Ja, er was in de hoofdplaats van het district een kerk, maar die kerk stierf, hij stopte. Toen wij in het district aankwamen, hebben we die kerk weer in gebruik genomen en zijn we op zoek gegaan naar de mensen die verloren en verdwaald waren. Voor de beide andere plaatsen geldt dat er geen kerk was. De kerk die voor al deze gebieden verantwoordelijk is, is in Pemba de hoofdstad van de provincie. Wij zijn daar heen geweest om voorgesteld te worden aan de verantwoordelijke leiders, toen wij in Chiure onder Gods goedheid het werk starten.

Ds Teixeira
Maar wat is jullie model van evangelisatie? Bekeren jullie mensen ook tot een specifieke richting (denominatie) of een christelijke denominatie?

Tomas
Ja, het gaat zo in ons werk: als we minimaal 3 of 5 mensen bij elkaar hebben, preken we alleen voor hen, we spreken met hen over Jezus Christus. Als we, in zo’n geval, door de genade van de Heer, deze mensen vinden, geven we ze wat adviezen om naar een christelijke gemeente te zoeken om daar hulp te vinden. Iedereen moet vrij en onafhankelijk kunnen kiezen waar hij wil bidden, waar hij naar de kerk wil gaan. Maar als die persoon met ons mee wil naar de Batptisten Kerk, dan zeggen we ok en nemen we ze mee en introduceren we hen in onze gemeente.

Ds Teixeira
Ja, heel erg bedankt. Wat zou je graag meer willen leren hier in de bijbelschool dat naar jouw gevoel belangrijk is voor je werk?

Tomas
Ik merk dat het heel belangrijk is dat de school ons meer meegeeft dat te maken heeft met de Islam. We moeten echt grondiger weten wat deze mensen geloven en denken. Niet op een oppervlakkige manier zoals wij het leerden, maar we moeten het grondiger weten. Met meer details die ons helpen in onze gesprekken met de moslims. We vragen de school om, als het kan de Koran, de islamitische bijbel te krijgen of op z’n minst de gelegenheid er in te lezen omdat zij de Koran altijd gebruiken om zich te verdedigen. Als wij niet genoeg van het islamitisch geloof weten, is het erg moeilijk hen tot Christus te bekeren. Ze blijven bij wat ze weten.

Ds Teixeira
Dat betekent eigenlijk dat je ons advies geeft over op zijn minst één onderdeel van evangelisatiemethoden in islamitisch gebied?

Tomas
Ja, we hadden dit onderwerp gedurende de opleiding, maar het was erg van boven af of oppervlakkig. Daarom moeten we nu meer details weten. Dat helpt de zendeling die uitgezonden wordt naar moslimgebied hen te confronteren met de beste kennis.

Ds Jan
Ik hoor dit allemaal en het is wonderlijk mooi al deze dingen die je doet te horen. Ik zie dat school echt helpt. Ik benadruk de noodzaak om het evangelie in moslimgebied te brengen, maar ik ben ook blij te zien dat deze broeders hun werk voortreffelijk doen. Op dit moment heb ik niet meer vragen.

Ds. Nahoma
Ja, misschien zijn er andere die nog vragen willen stellen? We hebben nog pakweg vijf minuten. Maar als je kijkt naar alles wat we al gevraagd en gehoord hebben, hoeft niemand bang te zijn nog iets te vragen.

Ds Vos
Kun je de omstandigheden beschrijven waaronder je leeft en werkt?

Tomas
Ja, dank aan de Heer die ons daarheen zend, we doen zijn werk en we zijn blij met de vruchten. Mensen bekeren zich en aanvaarden Jezus Christus als hun redder, maar we ervaren ook moeilijkheden, ook financieel. De kerk die ons gezonden heeft is niet echt in staat om ons te ondersteunen. Ze hebben zelf gebrek aan geld. Deze provincie is erg duur als je kijkt naar de voedselprijzen. We worden geconfronteerd met gebrek aan water, transport en voeding. We lopen hele afstanden, zo’n 30 kilometer, omdat plaatsen soms ver uit elkaar liggen. We hebben veel moeilijkheden. Ook onze kinderen lijden daaronder. Hoe kunnen ze hun studie voortzetten? De nieuwe christenen hebben bijbels nodig, maar we hebben er geen een extra. Dus we hebben echt zware problemen. Het huis waar we wonen lenen we van enkele broeders daar, met het risico dat ze ons er een keer met onze familie uitzetten.

Ds Jan
Wat moet je met die bijbels? Verkoop je die bijbels? Of geef je ze? Welke prijs reken je?

Tomas
Ik denk dat we hen zullen helpen.

Ds Jan
Sorry? Wat bedoel je?

Tomas
Ik denk dat het heel goed is de mensen te helpen.

Ds Teixeira
Hoe wil je hen helpen? Geef je de bijbels of verkoop je ze voor een symbolisch bedrag? Dat is wat ds Jan graag wil weten.

Tomas
Maar omdat zij nieuwe christenen zijn, zou ik ze de eerste keer het liefst een bijbel geven. Daarna zou het goed zijn de bijbels de keer daarop te verkopen.

Ds Jan
Welk soort bijbels heb je nodig? Die kleine?

Tomas
Ik denk dat de beste keus de hele Heilige Schrift is, omdat we ze moeten leren vanaf Genesis, hoe de wereld begon, om uit te leggen hoe God de wereld schiep, doe de zonde startte en in het Nieuwe Testament kun je dat niet vinden.

Ds Jan
De spijker op z'n kop! Dank je wel.

Tomas
Ja.

Ds Nahoma
Ik denk dat we klaar zijn met het gesprek met Tomas! Dit was het.

Ds Vos
Volgende keer broeder Namalaka, die in het zelfde gebied werkt.