Encontro 2017

Denk je er over om mee te gaan naar Mozambique in april 2017? Lees dan deze informatie goed door!

Project.

Encontro organiseert, onder verantwoordelijkheid van de diaconie en de zendingscommissie, een nieuw project in 2017.

ontmoetingen, onderhoud, bouwen.

We hopen de banden met onze geestelijke broers en zussen bij de bijbelschool (Infortem) en Codesa (voorheen AEM-Z, de organisatie van de geitenhokken) weer aan te halen. Daarom gaan we de laatste twee weken van april 2017 naar Mocuba met maximaal 16 deelnemers uit onze CGK Hoogeveen.
We willen onderhoudswerk doen bij de bijbelschool, helpen bij het bouwen van een gastenverblijf/schoollokaal op het terrein van de bijbelschool en Codesa helpen met het bouwen van shelters (de haalbaarheid hiervan wordt nog verder onderzocht en kan nog worden vervangen door een ander project).
Maar we willen vooral: veel mensen ontmoeten!!
In die 16 deelnemers zijn vier stafleden inbegrepen.

Aanmelden.

Je kunt je aanmelden voor dit project vanaf 3 april 2016 00:00 uur. Eerder kan niet – dan beschouwen we je aanmelding als niet ontvangen (beetje streng, maar wel duidelijk ;-). Aanmelden kan tot en met 23 april 2016.
hiernaast aan de rechterzijde kun je het aanmeldformulier downloaden.
Aanmelden gebeurt door een volledig ingevuld en ondertekend formulier digitaal te sturen naar encontro@cgkhoogeveen.nl of op papier in te leveren bij Karin Halmingh, de Praam 13 in Hoogeveen.
Ook vind je hiernaast ook het projectplan 2017. Misschien wat taaie kost, maar als je het een keer doorleest weet je in elk geval voor het zakelijk deel waar je aan begint.

Toelating.

Eind mei beslist de projectstaf over je aanmelding. Daarbij kijken ze naar de motivering van de aanmelding, de gezondheidsgegevens en naar de vraag of je naar verwachting twee weken lang intensief en ver van huis in een groep zult kunnen functioneren. Laat je trouwens niet afschrikken: ben je gewoon gezond, kun je een lange en soms ongemakkelijke reis aan, wil je er voor gaan en geloof je dat God deze klus dit keer op jouw pad zet, meld je dan vooral aan.

De toelating gebeurt in deze volgorde:

Eerst de stafleden en daarna
❖ de mensen die nog nooit eerder met een Encontro-project mee geweest zijn.
❖ de mensen die al wel eerder mee geweest zijn, waarbij de volgorde is “hoe langer je vorige project geleden is, des te eerder ben je aan de beurt.
Iedereen krijgt per mail bericht als positief besloten is op de aanmelding. Je krijgt ook per mail bericht als je niet mee kunt omdat de groep al vol is.
Als je niet mee zou kunnen om gezondheidsredenen e.d., komen we dat persoonlijk vertellen.

Vragen
Veel informatie is te vinden op de website van onze kerk, onder Encontro. Wil je meer weten, dan kun je mailen naar encontro@cgkhoogeveen.nl. Gaat het specifiek over de aanmeldprocedure, dan kun je ook mailen of even contact opnemen met Karin Kroesbergen (0528 265836).
Wil je ervaringsverhalen van deelnemers uit eerdere project, er zitten er al heel wat in onze gemeente. Schiet ze vooral aan.
Wij hebben er als stafleden al heel veel zin in. Biddend, omdat we onze zekerheid ook voor dit werk, zoeken bij Jezus Christus.

Hartelijke groeten
projectstaf:
Alvin Grondstra, Erica Everts, Jeannette van Dijk, Karin Halmingh, Karin Kroesbergen, Pieter Feijer.