Schilderkunst jeugd 16+

Met de 16+ vereniging zijn we bezig geweest met emoties, expressie en geloof.
We hebben onder andere gesproken over bijbelse figuren die emoties laten zien.
Denk aan Mozes die driftig wordt en een Egyptenaar dood, Jona die boos is omdat de boom verdord, David die vrolijk voor de ark uit danst. Welk bijbels figuur is een voorbeeld voor jou, of heb je vragen bij?
Kan God door middel van jouw gevoelens je duidelijk maken welk plan hij met jouw leven heeft?
We hebben de emoties uit psalm 27 benoemd.
Als afsluiting hebben de jongeren, onder leiding van Margreet Gorter, een schilderij gemaakt met de opdracht:
Welke emotie, gedachten, beeld roept geloof bij jou op?
Nadien hebben ze verteld wat ze met het schilderij willen uitdrukken.
Het waren mooie, en vooral gezegende avonden.
Kijk maar eens hoe gaaf de schilderijen zijn geworden.