Kerkenraad en het Dagelijks Bestuur

De beide wijkenkerken Centrum en Ichthus hebben ieder een eigen wijkkerkenraad(WK) welke is samengesteld uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen van de wijken.
Een ouderling is preses. Voor iedere WK wordt uit de leden een wijkscriba gekozen. De wijkscriba kan ook een diaken zijn. Uit de WK wordt een moderamen samen gesteld, bestaande uit de preses, de wijkscriba, de predikant en een diaken.
Naast de WK werd een Dagelijks Bestuur(DB) ingesteld.


Deze bestaat uit 9 leden:

Voorzitter:  
Voorz.wk Centrum:  
Voorz.wk Ichthus:  
Lid pastoraat: I. van Room
Lid diaconie: P. Feijer
Voorz. C.B.B.: H. Otten
Centrale scriba: J. van Amerongen
Notuliste: C. Boerma - Monteban
Adviseur:
ds. L. van Dalen
                                             

In principe zou de wijkkerkenraad alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de kerkenraad van een zelfstandige gemeente moeten hebben. Maar omdat er ter wille van het met de andere wijk één kerk zijn een (toch nog groot) aantal zaken met de andere wijk geregeld moet worden, hebben de wijkkerkenraden hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken, die de wijkkerkenraden niet ieder zelfstandig kunnen afdoen, maar ook niet gedelereerd kunnen worden aan het DB. Die zaken moeten door de 2 WK’s die gezamenlijk de Plenaire Kerkenraad(PK) vormen, behandeld worden in een vergadering van die PK.

Maandelijkse vergaderingen

1e donderdag: Wijkkerkenraden
2e donderdag: Diaconie
3e Donderdag: Dagelijks bestuur