Alpha cursus, Het kan al !

Alpha heeft ons geloofsleven enorm verrijkt’

 

Op 30 januari 2018 gaat de 37ste Alpha-cursus van start.

Maar wat is Alpha nu eigenlijk? Dat is toch iets voor mensen die (nog) niet zoveel over het geloof weten? Want als je al christen bent, weet je immers wel wie Jezus is, waarom Hij stierf en hoe je kunt geloven, bidden en bijbel lezen.

Waarom zou je als christen naar Alpha gaan?

 

Dat vroeg Jaap van Dijken zich in eerste instantie ook af.

‘Tineke, mijn vrouw, wilde er graag heen. Ik besloot met haar mee te gaan, maar ik had me wel voorgenomen dat als ik het niets vond, ik het bij één avond zou laten. We waren amper binnen of Kees, een goede bekende die zich eveneens voor de cursus had opgegeven, liep op me af. “Jaap, jij ook hier?

Dit heb jij toch helemaal niet nodig?”, was zijn verbaasde uitroep. Die reactie kreeg ik in die weken daarna trouwens vaker weer wanneer ik vertelde dat ik naar de Alpha ging’, grinnikt Jaap.

‘Die eerste avond voelde gelijk goed’, vult Tineke hem aan.

‘Er werd met elkaar over de kern van het geloof gesproken.

Ook al waren het mensen van allerlei verschillende gezindten, toch had je het gevoel dat je bij elkaar hoorde. Er was respect voor elkaar, je kreeg de ruimte. Kerkmuren vielen weg.

Ik heb jarenlang voor de klas gestaan en was daardoor wel altijd met het geloof bezig, maar vooral op kinderlijk niveau.

Mijn eigen geloofsbeleving was wat ingedut, maar dat is door Alpha enorm veranderd. Ik heb het als heel warm ervaren, het is een ervaring die ik iedereen gun.’

Jaap knikt instemmend: ‘Het weekend waarin de Heilige Geest centraal stond, was ook zo bijzonder. We gingen er met gemengde gevoelens heen, maar het was zo intens.

Er kwamen veel tranen los. Tranen van blijdschap. Met mijn geloof was het al prima in orde, maar ik ben er nu veel bewuster mee bezig. Ik zet me van jongs af aan al in voor het kerkenwerk, maar daar gaat het met name over mensen bezoeken, geld, gebouwen en andere zaken. Door Alpha ben ik doorgedrongen tot de kern.

Het heeft mijn geloofsleven echt verrijkt.

Na afloop van de cursus krijg je geen diploma, maar het geeft je wel een diepere relatie met God.

Toeval bestaat niet, God heeft ons naar Alpha gestuurd.’

 

De cursus bestaat uit elf avonden die om 18.45 uur beginnen met een gezamenlijke, warme maaltijd. Na uitleg van het thema van de les volgt er een korte koffie-/theepauze waarna in kleine groepjes dieper op het thema in wordt gegaan. Halverwege de Alpha is er een gezamenlijk weekend met als thema ‘de heilige Geest’.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt nu aanmelden voor de nieuwe Alpha door te bellen of mailen naar Femmy Peursum:

06-51600684, (0528-)241437 of alphahoogeveen2@gmail.com

 

Namens het Alpha-team, Monique Bons 

< CITAAT: >

Je krijgt geen diploma, maar wel een diepere relatie met God