De Fakkel zoekt actief bestuur

Christelijke boekwinkel De Fakkel is in 2018 nog onderdeel van een landelijke keten van 12 winkels.

De winkel wordt beheerd door vrijwilligers. Het hoofdkantoor is eigenaar en regelt veel zaken. Maar dat gaat veranderen. Het is niet meer financieel verantwoord om de (verliesgevende) landelijke organisatie in stand te houden. Dat betekent dat De Fakkel in Hoogeveen alleen verder moet.

Onze winkel heeft een groot draagvlak in de christelijke gemeenschap. Wij weten ons door u als achterban gesteund in ons gezamenlijk belang. Wij kunnen er voor zorgen dat Bijbels en andere christelijke artikelen aanwezig blijven in het winkelaanbod. Niet alleen kunnen wij elkaar als christenen op deze manier bemoedigen en ondersteunen maar ook kunnen wij zo een getuigenis in de winkelstraat zijn.

De vrijwilligers van De Fakkel willen heel graag door om tot zegen te kunnen zijn in Hoogeveen en omstreken. Zij zijn daarom op zoek naar mensen met zakelijk inzicht en bestuurskwaliteiten om  een nieuwe stichting op te richten. Ook zijn er wellicht mensen die niet zozeer betrokken willen zijn bij het bestuur, maar die in het proces van verzelfstandiging een rol willen spelen of andere ideeën hebben voor de toekomst van de winkel.

Mensen die overwegen een rol te gaan spelen voor De Fakkel kunnen geheel vrijblijvend een voorlichtingsavond bezoeken die in het winkelpand (Van Echtenstraat 5) wordt georganiseerd door de salesmanager van het hoofdkantoor. Deze voorlichting vindt plaats op 18 april, vanaf 20.00 uur.

We hopen dan een mooi aantal mensen te kunnen begroeten die met elkaar de schouders willen zetten onder het voortbestaan van De Fakkel. Wie voor die tijd vragen heeft kan altijd terecht bij de vrijwilligers in de winkel.