Jecluzona , club voor 10 & 11 jarigen
In dit stukje willen we iets vertellen over onze club.

Elke dinsdagavond komen we bij elkaar in de Ichthuskerk. We beginnen om 18.45. We beginnen de avond met het zingen van een aantal liederen uit de eerste helft van de liederenbundel (het tweede deel zijn liedjes voor op kamp). Na het zingen gaan we bidden.

Dan is het tijd voor het bijbelgedeelte. Meestal lezen we uit een kinderbijbel, maar soms ook uit de luisterbijbel of horen we een vrij verhaal. Na de vertelling luisteren we naar de notulen van de vorige clubavond. Steeds schrijft iemand een stukje van de afgelopen avond en iets over zichzelf, dat de volgende clubavond wordt voorgelezen. Daarna drinken we een glas ranja en trakteert er een van ons allen op een koekje. Nadat we een glas ranja hebben gedronken doen we de ene keer een spel of quiz of knutselen we iets moois. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een kalender en een leuke jojo gemaakt. Als we bingo doen is iedereen enthousiast en hopen we allemaal op een mooi prijsje.

In het tweede deel van het seizoen worden ook een aantal avonden door een groepje kinderen verzorgd. Ze zoeken dan zelf de liedjes en een gebed uit en mogen ook beslissen wat we de rest van de avond doen. Aan het einde van het clubseizoen hebben we met onze club een gezellige avond en sluiten we met alle clubs het seizoen af met het kampweekend. Dit is altijd erg gezellig en we hebben er dan ook veel zin in.

Nu weten jullie een beetje hoe het gaat bij ons op club. We zouden zeggen kom er ook bij het is heel erg leuk en gezellig. Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de club.

Tot ziens en de groeten van ons allemaal.