Jeugdraad van CGK Hoogeveen

Aan 't werk met de jeugd van de kerk

Wij als JeugdRaad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen willen u graag wat vertellen over de Scharnierenmissie. De meeste van u zullen via de gemeenteavonden, contact of anders wel eens iets over de scharnierenmissie hebben gehoord. Toch leek het ons een goed idee om op langs deze weg eens uit te leggen wat het nu precies inhoud. Waar in deze folder gesproken wordt over ouders worden ook verzorgers bedoeld, en wanneer we spreken over kinderen bedoelen we ook de jeugd en de jongvolwassenen tot 18 jaar.

JeugdRaad (JR)
Allereerst willen wij onszelf voorstellen; de JR is het overkoepelende orgaan van het jeugdwerk, zij coördineert ook de scharnierenmissie. In de JR hebben mensen uit de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en de jeugdouderlingen zitting.

Waarom de scharnierenmissie?
De scharnierenmissie is opgezet door de JeugdRaad om de geloofsopvoeding en de relatievorming binnen de gemeente te stimuleren. Het is een plan waarbij zowel kinderen, ouders als de gemeente betrokken zijn. Een steeds groter wordend probleem, ook binnen onze gemeente, is het afhaken van de jeugd. Naar aanleiding van een onder 17-18 jarige van onze kerk gehouden onderzoek blijkt dat deel zich niet verbonden voelt met onze kerk. Hierover maken we ons zorgen? De aanpak waarvoor wij als jeugdraad gekozen hebben is niet alleen een aanpak van het organiseren van activiteiten voor de jeugd maar voor een gemeentebrede aanpak.

Hoe werkt de scharnierenmissie?
In het schema wordt duidelijk gemaakt hoe de scharnierenmissie werkt.

Een korte toelichting op de verschillende onderdelen uit dit schema is waarschijnlijk wel op zijn plaats:

Binnen de scharnierenmissie zijn 3 niveaus te onderscheiden.

  1. Diensten
  2. Ouders
  3. Kinderen

Niet helemaal logisch maar we beginnen toch met

Niveau 3: de kinderen.
Van 0 tot 18 jaar worden we binnen onze gemeente verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Het gaat hierbij dus om het concrete jeugdwerk, van oppasdienst t/m jeugdvereniging en belijdeniscatechisatie. Deze vallen allemaal binnen niveau 3. Dit zijn allemaal reeds bestaande activiteiten. Hierin zal dan ook weinig verandering komen, behalve dat de scharnierenmissie er naar streeft de verschillende activiteiten zodanig te coördineren dat er een goede doorstroming plaatsvindt.

Niveau 2: de ouders.
Dit is een totaal nieuw niveau. Het beginnen met niveau 2 start al voordat het kind geboren is. Tijdens de zwangerschap is er als voorbereiding op de doop van het kind de doopcatechese. Tijdens deze 4 avonden komen de aanstaande ouders samen. Hierbij wordt over verschillende onderwerpen behorende bij het dopen gesproken. Ook na de doopcatechese blijven ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie elkaar regelmatig ontmoeten. Deze ouders komen in een zogenaamde jaarlaag terecht. Een aantal keer per jaar worden er door en voor deze jaarlagen avonden georganiseerd met onderwerpen rondom de geloofsopvoeding. In totaal gaat het om 7 avonden per jaar, hiervan zullen 2 avonden als toerustingavond over geloofsopvoeding dienen en zullen er 5 gespreksavonden zijn. Als Jeugdraad gaan we er vanuit dat via deze jaarlagen er een onderlinge verbondenheid ontstaat tussen de ouders. Dit zal leiden tot een verdere opbouw van de gemeente. Men zal meer gemeenteleden leren kennen en via de ouders zullen ook de kinderen zich verbonden voelen met onze kerk en met elkaar.

Niveau 1: de diensten.
dit zijn een soort scharnierpunten. De kinderen zijn afhankelijk van hun leeftijd opgedeeld in de fases A1 t/m D2. Op het moment dat een kind overgaat naar een andere fase wordt dit zichtbaar in de dienst om zo samen met de gemeente deze overgang te vieren. Dit zal zijn rondom het 4e, 8e, 12e en 16e levensjaar van het kind. Deze diensten zullen afhankelijk van de leeftijd van de kinderen door zowel de kinderen als hun ouders georganiseerd worden.

Meer weten?
Als u vragen of opmerkingen heeft over de scharnierenmissie neem dan contact op met één van de Jeugdraadleden of jeugdouderlingen.

Ook wanneer het u wat lijkt om voor een bepaalde jaarlaag avonden te organiseren, actief bezig te zijn met de jeugd van onze kerk of in welke vorm dan ook uw steentje wil bijdragen neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

de jeugdraad

 
 
Jeugdraadleden
Voorzitter: Hans Salomons
Penningmeester: Maarten van Capellen
Secretaresse: Helga Kleine
Jeugdouderling Centrum: Ferdinant Otten
Jeugdouderling Ichthus: Bram Halmingh
Jeugdconsulente: Rieneke van Amerongen
Scharnierenmissie: Truus Verstegen
Oppasdienst Alide Otten en Jill Kats
Kindernevendienst  Irene Fieten