Kinderlied deze week

Kerstprojectlied

Refrein

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:

Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.