Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar kunnen tijdens de morgendienst in beide kerken naar de kindernevendienst, zoals we dat noemen. De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de beeldende bijbelse verhalen.

De kinderen zijn in groepen verdeeld:

  • onderbouw    (bassisschool groep 1 tot en met 3)
  • middenbouw  (bassisschool groep 4 en 5)
  • bovenbouw    (bassisschool groep 6 tot en met 8).

Ook hiervoor geldt: als u onze gast bent is uw kind van harte welkom op de kindernevendienst.

 

Voor aanvang van de kerkdienst, word op de beamer vermeld welke groepen er die zondag zijn. De onder- en middenbouw hebben gewoonlijk elke week nevendienst; de bovenbouw  om de week.

 

Na het gebed voor de opening van de Schrift, waarin ook voor de leiding en de kinderen wordt gebeden, beginnen we met een kindermoment voor in de kerk. Tijdens het kindermoment wordt het verhaal wat tijdens de kindernevendienst aan bod komt, ingeleid. Het kindermoment wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van een (kinder)lied. Vervolgens gaan de kinderen naar de ruimtes waar de nevendienst worden gegeven.

 

De Bijbelverhalen worden verteld aan de hand van de verhalen van stichting ‘Vertel het maar’. Na het verhaal, gaan de kinderen aan de slag met een verwerking van het verhaal. De verwerking van het verhaal kan een knutselwerk zijn, een kleurplaat, een quiz of puzzel of zelfs een toneelstuk.

 

De kinderen komen voor de collecte (behalve de bovenbouw van Centrum) weer terug in de kerk.

 

Twee keer per jaar (met pasen en kerst) is er een speciaal project die in de weken ervoor wordt behandeld. In de kerk wordt in plaats van het kindermoment, het projectonderdeel van die zondag besproken. Na het zingen van het (stapel)lied, gaan de kinderen er in de nevendienst mee aan de slag.

 

De kindernevendiensten worden bij toerbeurt geleid door een enthousiaste groep broeders en zusters uit de gemeente. Telkens staan er (minstens) 2 gemeenteleden voor de groep kinderen.

 

Vlak voor de zomervakantie doen we vaak iets gezelligs met elkaar om zo te vieren dat we binnenkort grote vakantie hebben. We nemen dan ook afscheid van kinderen die naar de midden- of bovenbouw gaan, of wellicht zelfs van kindernevendienst omdat zij naar de middelbare school gaan. Ook wordt hier tijdens een kerkdienst aandacht aan gegeven.

 
 
Bestuursleden
Voorzitter: Mirjam Nijstad
Secretaris: Marianne Otten
Lid: Irene Fieten
Lid: Truus Verstegen