Wat is de scharnierenmissie?

Een steeds groter wordend probleem, ook binnen onze gemeente, is het afhaken van de jeugd. Naar aanleiding van een onder 17-18 jarige van onze kerk gehouden onderzoek blijkt dat deel zich niet verbonden voelt met onze kerk. Hierover maken we ons zorgen.

De scharnierenmissie is opgezet door de Jeugdraad om de geloofsopvoeding en de relatievorming binnen de gemeente te stimuleren. Het is een plan waarbij zowel kinderen, ouders als de gemeente betrokken zijn. De aanpak waarvoor wij als jeugdraad gekozen hebben is niet alleen een aanpak van het organiseren van activiteiten voor de jeugd maar voor een gemeentebrede aanpak.

De scharnierenmissie bestaat zoals gezegd uit drie niveau’s:

  1. Kinderen
  2. Ouders
  3. Gemeente


Niveau 1: de kinderen.

Van 0 tot 18 jaar worden er binnen onze gemeente verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Het gaat hierbij om het concrete jeugdwerk, van oppasdienst t/m jeugdvereniging en belijdeniscatechisatie. Deze vallen allemaal binnen niveau 1. Dit zijn allemaal bestaande activiteiten. De scharnierenmissie wil er naar streven de verschillende activiteiten zodanig te coördineren dat er een goede doorstroming plaatsvindt.


Niveau 2: de ouders.

Dit is een totaal nieuw niveau. Het beginnen met niveau 2 start al voordat het kind geboren is. Voor ouders bestaat dit niveau uit de volgende onderdelen:

Doopcatechese

Fase A  (0-4 jaar)  Fase B (4-8 jaar)  Fase C (8-12 jaar)  Fase D (12-18 jaar)

Tijdens de zwangerschap is er als voorbereiding op de doop van het kind de doopcatechese. Tijdens de 4 avonden komen de aanstaande ouders samen. Hierbij wordt over verschillende onderwerpen behorende bij het dopen gesproken.

Ook na de doopcatechese blijven ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie elkaar regelmatig ontmoeten op GIO-avonden. GIO staat voor Geloven In Opvoeden. De ouders ontmoeten elkaar eerst in fase A. Daarin komen namelijk alle ouders bij elkaar met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ouders blijven in deze fase tot hun kind vier jaar wordt. Dan schuiven zij door naar de volgende fase, fase B. Wanneer het kind 8 jaar wordt, stromen de ouders door naar fase C en vervolgens gaan zij naar fase D als het kind 12 jaar oud wordt.

Deze fases komen vier keer per jaar apart van elkaar samen. De GIO-avonden worden door ouders georganiseerd met onderwerpen rondom de geloofsopvoeding. Als Jeugdraad gaan we er vanuit dat via deze avonden er een onderlinge verbondenheid ontstaat tussen de ouders. Dit zal leiden tot een verdere opbouw van de gemeente. Men zal meer gemeenteleden leren kennen en via de ouders zullen ook de kinderen zich verbonden voelen met onze kerk en met elkaar.


Niveau 3: de diensten.

Op startzondag is er in de dienst een viermoment. Dit betekent dat er een soort scharnierpunt is voor de kinderen die in het komende seizoen overgaan naar een nieuwe fase. De kinderen zijn afhankelijk van hun leeftijd opgedeeld in de fases A t/m D. Op het moment dat een kind overgaat naar een andere fase wordt dit zichtbaar in de dienst om zo samen met de gemeente deze overgang te vieren. Dit zal zijn rondom het 4e, 8e en 12e levensjaar van het kind. In deze vierdienst worden ook de schaapjes van de kinderen verplaatst op het kunstwerk.

Het kunstwerk

In de beide kerkgebouwen hangen kunstwerken op. Deze kunstwerken heten ‘dragende handen’. Dit kunstwerk stelt de gemeente voor als ‘schaapskooi’ die gefundeerd is in Jezus Christus. De gemeente is de buitenste ring, mannen en vrouwen hand in hand. Samen met de ouders vormen ze een beschermende kring rondom de kinderen. De kinderen van de gemeente worden afgebeeld als schapen in een schaapskooi. Ieder schaapje draagt de naam en geboortedatum van het kind. Op het moment dat een kindje gedoopt wordt, komt er een schaapje voor dat kindje in het kunstwerk te hangen in de eerste ring. Deze ring stelt fase A voor. Op het moment dat kinderen overgaan naar een nieuwe fase, wordt hun schaapje in het kunstwerk verplaatst naar de volgende ring. Kinderen groeien zo als het ware van de buitenste donkergroene kleur naar de binnenste lichtgroene kleur. Van het donker naar het licht. Door te groeien in je geloof kom je uiteindelijk aan de voet van het kruis. Vanaf het 18e levensjaar ben je volwassen en ga je de ‘wereld’ in. Dit wordt verbeeld in de wereldbol. De regenboog is het teken van het verbond tussen God en alle levende wezens op aarde. De dragende handen: God bewaart te hele wereld.

Meer weten?
Als u vragen of opmerkingen heeft over de scharnierenmissie, neem dan contact op met één van de Jeugdraadleden of jeugdouderlingen. U kunt ook een e-mail sturen naar onderstaand adres.

Met vriendelijke groet,

De jeugdraad

jeugdraad@cgkhoogeveen.nl

 

 
 
Aan 't werk met de jeugd
 
 
Data GIO avonden

seizoen 2015/2016

Lieve gemeenteleden,

De afgelopen jaren is er gedurende het kerkelijk seizoen de mogelijkheid geweest om samen met andere ouders na te denken over de opvoeding van de door God aan ons gegeven kinderen. Dat deden we aan de hand van informatie dat ons gegeven werd door allerlei deskundigen, daarnaast was er de mogelijkheid om te spreken over / vanuit eigen ervaringen.

De laatste 2 jaren merkten we echter dat er meer en meer behoefte kwam aan voorlichting van deskundigen, daarnaast bleek het niet altijd mogelijk om GIO-avonden op te zetten waarbij de verschillende groepen gezamenlijk voor input zorgden.

DAAROM VANAF DIT SEIZOEN: GIO VERSIE 2.0!!

We gaan dit seizoen voor het eerst met gecombineerde groepen werken. Door die structuurwijziging toe te passen, is het mogelijk om met grotere groepen een deskundige spreker te ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om niet 1x maar 2x per jaar gevoed te worden met lessen van een deskundige, die we kunnen gebruiken in de relatie met onze kinderen.

Naast 2 avonden met sprekers, zullen er 2 avonden zijn waarop we verder kunnen werken met de ons aangereikte informatie. Dat maakt het voor gespreksleiders beter mogelijk om een avond te organiseren. Hoewel de indeling in fases een beetje wegvalt, doordat er sprekers komen voor zowel fase A als B en voor zowel C als D, zullen we dat onderscheid (in fases) in de verwerking tijdens de tweede en vierde avond wel blijven maken.

Praktisch ziet het nieuwe seizoen er als volgt uit:

Alle avonden zijn van 20.00 tot 22.00 in de Ichthuskerk.


Fase A:B

05 okt : Elise van Gurp
Frida Pol
   Kinderangsten en bidden
09 nov : Samen   doorspreken over het vorige onderwerp
18 jan : Bert Reinds   Weerbaarheid/Pesten/Roddelen
15 feb : Samen   doorspreken over het vorige onderwerp

 

Fase C:D

26 okt : Elise van Gurp Frida Pol   

Ruimte voor emoties

23 nov : Samen    doorspreken over het vorige onderwerp
07 mrt : Bert Reinds  

Leven met pubers o.a. loslaten, elkaar begrijpen en communicatie

21 mrt : Samen    doorspreken over het vorige onderwerp