Kerkelijk Bureau

Het postadres is:
Chr. Geref. Kerk
t.a.v. Centrale scriba
Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen.

of via het emailadres: scribaat@cgkhoogeveen.nl

Centrale scriba: J. van Amerongen
Ledenadministratie: J.J. Beumer
  A.W. Rundervoort-Beumer
Kopieerwerk: W. Guichelaar
reserve: A. Moolhuizen
1e typiste en coördinatrice:  M. Dunning-Benjamins
reserve: A.A. Braam-Drent
reserve: W. Benjamins

 Namens de kerkenraad houdt br. J. Beumer de kerkelijke stand bij.

Mutaties als geboorten, huwelijken en verhuizingen dienen aan hem doorgegeven te worden.

Adres:
Van Leeuwenhoekstraat 118
7908 BN Hoogeveen
tel: 0528-271376
E-mail: joop.beumer@home.nl