Pastorale video kring

Wat houdt de pastorale kring in ?

In 36 lessen verdeeld over twee jaar wordt u toegerust om pastorale gesprekken te voeren.

Maar de cursus geeft nog veel meer;

in drie punten is dat uiteen te zetten:

 1. Door de cursus kunt u groeien in uw geloof en meer vrucht gaan dragen voor God en de mensen.
 2. U leert de bijbel beter kennen juist als het gaat om de vele vragen waar gelovigen regelmatig voor geplaatst worden.
 3. U wordt toegerust om problemen, spanningen en conflicten bij uzelf en anderen die u misschien helpt of wilt gaan helpen in de pastorale praktijk op een verantwoorde wijze te bespreken en mogelijk op te lossen.

Welke lessen worden gegeven

De eerste 20 lessen gaan voornamelijk over onszelf.
Voordat wij anderen bemoedigen moeten we eerst aandacht besteden aan onze eigen ziel.
We komen a.h.w. in de zielzorg van de Here Jezus te staan.
Want God moet eerst in ons werken, voordat Hij door ons kan werken.

Titels van de onderwerpen in het eerste jaar

 • Voorwaarden voor zielzorg.(2x)
 • Gevaren in de zielzorg.(2x)
 • De betekenis van geest, ziel en lichaam.(2x)
 • Grenzen voor een zielzorger.
 • Liefde is de wezenlijke inhoud.
 • Iemand tot Jezus leiden?
 • Wie is mijn naaste?
 • Discipelschap.(2x)
 • Actief luisteren.
 • Een goed gesprek voeren.
 • Een vleselijk christen.
 • Een geestelijk christen.
 • Vergeving.
 • Ziekenbezoek.
 • Occultisme.
 • Omgaan met Jacobus 5:13-18.

De tweede 18 lessen ( seizoen 2010/2011 ) gaan over allerlei vragen en problemen die in de pastorale praktijk kunnen voorkomen.

Titels van de onderwerpen in het tweede jaar

 • Euthanasie en stervensbegeleiding.
 • Cremeren of begraven?
 • Een verlies lijden.
 • Omgaan met angst en fobieën.
 • Homofilie.
 • Onze houding t.o.v. ongelovige huisgenoten.
 • Kwetsbaar.
 • Ik lach wel maar ik ben niet blij.
 • Echtscheiding.
 • Alleenstaanden.
 • Overspannenheid.
 • Depressiviteit.
 • Incest.(2x)
 • De zegen van het lijden.
 • Leven met een handicap.
 • Huwelijksbegeleiding.
 • Fobieën.
 • New-Age.
 • Post modernisme.

Hoe worden de lessen gegeven en door wie ? De lessen worden in tientallen kringen in ons land (en op veel plaat-sen in het buitenland, met name voor predikanten) gegeven middels DVD. Op een groot scherm ziet u de sprekers – zoals Aad van de Sande (die de meeste lessen voor zijn rekening neemt), Aart Haverkamp en Bert Reinds (columnist van EO Visie).

Ervaringen De eerste en tweede cursus hebben bijna 100 leden van onze kerk (en enkelen daarbuiten) gevolgd. Velen hebben ervaren dat de lessen hen hebben toegerust en zijn in hun geloof verdiept. De derde cursus, die in augustus 2009 is gestart, telt 65 deelnemers.

Verdere informatie

 • Een vaste tijdstip: op woensdagmorgen om 9.30 uur en op woensdagavond om 20.00
 • Frequentie: één keer per 14 dagen
 • Plaats: trouwzaal Centrumkerk
 • Kosten: een vrijwillige bijdrage van € 15 per seizoen (de Commissie van Beheer vult het restant aan)
 • Materiaal: u krijgt een cursusboek ter beschikking ( 175 blad-zijden + veel extra’s)
 • Certificaat: bij trouwe deelname ontvangt u een certificaat
 • klik hier voor verdere informatie over de cursus

Volgende cursus

Het voornemen bestaat in september 2011 een 4e Pastorale Cursus te starten.


Correspondentie

Via email:peter.vree@wxs.nl (dit heeft de voorkeur) of telefonisch

0528 -242050 of schriftelijk: Beilerstraat 5a, 7933 TS Pesse.