Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Nieuws

Voedselbankactie. Helpt u mee?

Voedselbankactie helpt u mee?

 

Met enige regelmaat houdt de Voedselbank Hoogeveen plaatselijke acties waaraan u mee kunt doen.

Elke zondag kunt u in beide kerkgebouwen boodschappen deponeren in de daarvoor bestemde kratten. (de volgende producten zijn constant welkom: Rijst / Thee / Appelstroop / Jam/ Vis in blik.

Ook staat er een geldkistje voor u giften (geld of collectebonnen). Als u hiertoe niet in staat bent, maar wel geld wilt geven, dan kunt u dat overmaken aan de diaconie, zij zorgt ervoor dat uw gift op de juiste plek terecht komt.

Het rekeningnummer van de diaconie is:  NL69 RABO 0379 0440 64 t.n.v. Diaconie C.G.K. Hoogeveen o.v.v. Actie Voedselbank 2.0.

Als u zelf rechtsreeks producten wilt geven, dan kan dat elke vrijdagmorgen aan de Kanaalweg 38e te Hoogeveen.

Op www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl kunt u terecht voor meer aanvullende informatie.

Onder ‘uitdeelpunt Hoogeveen’ vindt u meer informatie over de Voedselbank Hoogeveen.

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen in welke vorm dan ook!

Deze actie wordt ondersteund door de Diaconie, i.s.m. Wim Mol en Pieter Feijer.

 

Lees meer...

Centrumkerk

Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen
(0528) 26 61 90

Ichthuskerk

Rozenstraat 1
7906 KR Hoogeveen
(0528) 26 64 96

Diensten

Diensten iedere zondag
om 9:30 en 18:30.