Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Aangepaste kerkdienst i.v.m. coronavirus

Geliefde broers en zussen in Jezus Christus,

Gisteren heeft het kabinet besloten om in verband met het oprukkende Coronavirus samenkomsten met meer dan 100 mensen te verbieden. Vanwege dat kabinetsbesluit heeft het Dagelijks Bestuur (DB) gisteravond een extra vergadering belegd om te spreken over de vraag: hoe nu verder?


Besluit

In verband met de dreiging van het Coronavirus en het kabinetsbesluit kunnen onze kerkdiensten niet doorgaan in de gebruikelijke vorm.
Daarom hebben we besloten de ‘gewone kerkgang niet te laten plaatsvinden.


Livestream
Tegelijk hebben we gezocht naar een andere manier om de zondagse eredienst voor zoveel mogelijk gemeenteleden toegankelijk te maken.
We hebben besloten om de morgendienst van zondag 15 maart a.s. in de Centrumkerk in aangepaste vorm door te laten gaan, en deze aangepaste morgendienst via deze livestream voor iedereen beschikbaar te stellen.
De link naar deze livestream is; https://www.youtube.com/channel/UC1Q9AQ-IMgtFoh-HZp5qKFQ.
Mocht de internetverbinding niet (goed) werken, verwijzen we jullie naar de kerkdienst die op de televisie door de Evangelische Omroep wordt uitgezonden op zondag, NPO2, aanvang 9.20 uur.


Kleine groep
Onze ‘aangepaste kerkdienst’ in de Centrumkerk zal bezocht worden door een kleine groep van minder dan 100 mensen, namelijk door de kerkenraadsleden met hun gezinnen en andere broers en zussen die een actieve bijdrage leveren aan deze dienst (kosters, beamteam, organist, muzikanten en zangers).
In deze dienst zal geen kindernevendienst en kinderoppas zijn.


Samen gemeente zijn
Als kerkenraad en DB bevelen we jullie aan om deze dienst middels de livestream zoveel mogelijk samen met andere gemeenteleden te volgen, zodat iets zichtbaar wordt van de eerste christelijke gemeente die bij elkaar thuis diensten belegde (Hand.2:42-47).
Denk daarbij vooral ook aan gemeenteleden die niet over een internetverbinding beschikken.
We hopen dat jullie -indien mogelijk- je huis open zullen stellen en gemeenteleden in je wijk willen uitnodigen om samen de dienst mee te maken.
Vanwege de AVG-wetgeving zullen er in de zondagse dienst geen namen worden genoemd bij de mededelingen, voorbeden en dankzeggingen; uiteraard zijn die namen wel te vinden in de wekelijkse nieuwsbrief.
We vragen jullie om deze namen in jullie gebeden bij onze hemelse Vader te brengen.


Hoe verder?
Komende week zal er opnieuw vergaderd worden om de genomen maatregel en de gestreamde dienst te evalueren, en een eventueel nieuw besluit te nemen m.b.t. de volgende zondag(en).
Een besluit wordt zowel via een extra nieuwsbrief als via de website van onze gemeente gecommuniceerd.
Mensen die geen beschikking hebben over een internetverbinding willen we vragen om zaterdag contact op te nemen met een gemeentelid-met-internetverbinding of met iemand van het wijkteam.
Als kerkenraad en DB wensen we jullie allemaal een gezegende zondag toe. Verbonden in de liefde van Jezus Christus, groeten we jullie hartelijk.


Namens kerkenraad en DB,

Jan van Amerongen
ds. Lieuwejan van Dalen
Klaas Meinen
ds. Wouter Moolhuizen

Bestanden