Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Corona maatregelen

Beste broeders en zusters,

Zoals iedereen inmiddels wel heeft gehoord, zijn er door de overheid afgelopen zondagmiddag aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel als mogelijk is te beperken. Deze maatregelen raken ook ons als kerk. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom overlegd hoe hier het best mee kan worden omgegaan.


We hebben in dit overleg de volgende besluiten genomen:

  • Tot en met 5 april zullen er van maandag tot en met zaterdag geen gemeenteactiviteiten meer plaatsvinden in de kerkgebouwen. Dat betekent concreet dat de clubs, verenigingen, Plexat, catechesegroepen, Alpha-cursus enz. tot die tijd geen doorgang meer zullen vinden.
  • Het pastoraat in onze gemeente zal, noodsituaties uitgezonderd, in de komende weken vooral telefonisch plaatsvinden.
  • Vanuit de diaconie is er een telefoonnummer beschikbaar (0528-354877) dat gebeld kan worden door mensen die hulp nodig hebben bij boodschappen doen enz. Hiervandaan zal de hulpvraag dan verder gecoördineerd worden.
  • Ook een aantal jeugdleden biedt haar hulp aan. Wanneer u niet zelf in staat bent om boodschappen te doen, of bijvoorbeeld uw medicijnen op te halen, doen zij dat graag voor u. Mocht u hulp nodig hebben, neemt u dan contact op met Bram Halmingh op nummer: 0615275441.
  • De komende zondagen zal er telkens één dienst in de Centrumkerk belegd worden die via een livestream op YouTube thuis te bekijken is. De link voor deze dienst is steeds te vinden op de website van onze gemeente. Deze dienst zal met minimale bezetting gehouden worden (denk aan beide predikanten, een pianist, zangers en enkele bezoekers). Onze beide predikanten is gevraagd om samen te bezien hoe deze diensten het best kunnen worden ingevuld.


Daarnaast willen we u allen oproepen om vooral ook goed op elkaar te blijven letten, zeker als het daarbij gaat om zwakkere en oudere gemeenteleden.

  • Als er toch boodschappen gehaald moeten worden, misschien kunnen ze dan gelijk ook meegenomen worden voor iemand in uw buurt.
  • In een tijd waarin het op bezoek gaan bij elkaar ontraden wordt, kan een telefoontje heel veel betekenen.
  • Wat we hopelijk allemaal al doen, is veel voor elkaar en deze wereld bidden.


Afijn, u weet zelf vast wel hoe u dit allemaal het beste handen en voeten kunt geven in uw eigen
persoonlijke situatie.


Hartelijke groet,
namens het DB,

Jan van Amerongen