Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Samen gemeente zijn in bijzondere tijden


Geliefde broers en zussen in Jezus Christus,

Vanwege de recente kabinetsbesluiten heeft het Dagelijks Bestuur (DB) enkele malen vergaderd om te spreken over de vraag: hoe nu verder?

Live stream
In verband met de dreiging van het Coronavirus en de kabinetsbesluiten kunnen onze kerkdiensten niet doorgaan in de gebruikelijke vorm. Daarom hebben we besloten om de morgendiensten in de Centrumkerk in aangepaste vorm door te laten gaan, en deze aangepaste morgendiensten via een livestream voor iedereen beschikbaar te stellen.
De link naar deze zondagse livestream wordt steeds duidelijk op de site geplaatst. De gehouden diensten zijn overigens later terug te kijken. Vanwege de AVG-wetgeving zullen er in de zondagse dienst geen namen worden genoemd bij de mededelingen, voorbeden en dankzeggingen - tenzij de bedoelde personen daar vooraf zelf toestemming voor hebben gegeven.

Kleine groep
Onze 'aangepaste kerkdienst' in de Centrumkerk zal bezocht worden door een kleine groep van 5-7 mensen die allemaal een bijdrage leveren aan de dienst. Deze regeling is in overstemming met het besluit van de overheid; een 'religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst' mag plaatsvinden 'mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen'.

Collecte
Normaal gesproken collecteren we in de zondagse diensten. Nu we niet samenkomen, is het een goed idee om via de zgn. Givt App uw gaven te geven. Geld overmaken op de bankrekening van onze kerk en/of onze diaconie kan natuurlijk ook. Van harte aanbevolen!

Tweede dienst
Op dit moment worden er in de Centrumkerk alleen morgendiensten belegd die via de livestream te volgen zijn. Voor een middag- of avonddienst verwijzen wij graag naar onze zustergemeenten die overdenkingen en/of kerkdiensten via internet beschikbaar stellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan onze zusterkerken CGK Emmen, CGK Veenendaal-Pniël en CGK Zwolle.

Ook worden er via de televisie kerkdiensten uitgezonden.

Stille Week (vespers)
Omdat velen jaarlijks uitzien naar de Stille Week, zullen de vespers ook dit jaar doorgaan, maar dan via een live stream, net als de zondagse diensten. Via de livestream kan iedereen de vespers meebeleven op maandag 6 t/m donderdag 9 april en zaterdag 11 april a.s., aanvang: 19.00 uur.

Goede Vrijdag (viering heilig avondmaal)
Elk jaar zijn we gewend om op Goede Vrijdag samen het heilig avondmaal te vieren in een kerkdienst, aanvang: 19.30 uur. Juist in deze bijzondere omstandigheden hechten we grote waarde aan de verbondenheid die gestalte krijgt in de avondmaalsviering. Christus verbindt ons door brood en beker aan Hem én aan elkaar. Daarom bevelen wij aan om tijdens de dienst, die via de livestream gevolgd kan worden, thuis brood en wijn (of druivensap) klaar te zetten, en mee te vieren als het moment daar is. Onze beide predikanten zullen u voorgaan in deze dienst en viering.

Overdenkingen
Vanaf maandag 30 maart a.s. wordt er gedurende twee weken op elke werkdag (ma. t/m vr.) een overdenking op de site van onze kerk geplaatst. Het betreft in totaal 10 korte meditaties over het thema: 'Wie is Jezus?' Deze overdenkingen gaan over de 10 zgn. 'Ik ben'-uitspraken van onze Heer Jezus Christus. Wij hopen dat deze meditaties u zullen helpen in de beleving van de 40-dagentijd.

Omzien naar elkaar
Het zijn heftige tijden die door iedereen weer anders beleefd worden. Natuurlijk is het gebed van onschatbare waarde, maar in de Bijbel lezen we ook over onze pastorale en diaconale taak richting elkaar. Wellicht bevindt u zich in een situatie die heftig is; misschien weet u niet goed hoe u verder moet. Onze diaconie doet hierbij een oproep om naar elkaar om te zien door bijvoorbeeld iemand te bellen, boodschappen voor een ander te doen, iemand een kaartje te sturen of voor iemand iets lekkers of een tekening te maken. Heeft u hulp of een luisterend oor nodig in deze moeilijke tijd, dan kunt u naar het volgende nummer bellen: 0528-354877. U kunt hier ook heen bellen om hulp aan te bieden. Laten we ook in deze bijzondere tijden samen een gemeenschap van Jezus Christus zijn!

We hopen en bidden dat we in deze bijzondere tijden van harte met de Heer en met elkaar verbonden mogen blijven, namelijk door de leiding van de Heilige Geest.

Verbonden in de liefde van Jezus Christus, groeten we jullie hartelijk.

Namens kerkenraad en DB,

Jan van Amerongen
ds. Lieuwejan van Dalen
Marcel Jonker
Klaas Meinen
ds. Wouter Moolhuizen