Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Week van gebed '21

Week van gebed

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Blijf in mijn Liefde

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2021

 

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In Hoogeveen gaan we op verschillende locaties bidden, dit kunt u in onderstaand schema vinden:

17 januari Start gebedsweek in eigen kerk Eigen kerken besteden hier aandacht aan
18 januari    
19.00 Bijeenkomst VBG de Brug Carstenstraat 81, Hoogeveen
19 januari    
10.00 uur Opgang, Westerkim: besloten Westerkim, besloten
20.00 uur
 
Bijeenkomst Beth-el
(later i.v.m. persconferentie)
Boekweitlaan 65A, Hoogeveen
 
20 januari    
19.00-20.00
 
Online gebedsviering
Rooms Katholieke Kerk, Hoogeveen
http://www.rk-kerk-hoogeveen.nl/
 
21 januari    
10.00 uur
 
Bidden met asielzoekers
CGK, Centrumkerk
Van Echtenstraat 64, Hoogeveen
Aanmelden: dalen86@hetnet.nl
19.00-20.00
 
Bijeenkomst Evangelische gemeenschap Brinkstraat 26, Hoogeveen
 
22 januari    
19.00-20.00 Bijeenkomst 24-7 Hoogeveen Montgomerystraat 14, Hoogeveen

 

U hoeft zich van te voren niet aan te melden (behalve op 21 januari 's ochtends), registratie vindt aan de deur plaats op locatie. Indien uw gezondheid het niet toelaat om te komen, dan kunt u altijd thuis bidden. Op de website https://www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde zijn prachtige materialen te bestellen voor kids, jeugd en volwassenen.

U bent van harte welkom!

Organisatie Week van Gebed, Hoogeveen

Centrumkerk

Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen
(0528) 26 61 90

Ichthuskerk

Rozenstraat 1
7906 KR Hoogeveen
(0528) 26 64 96

Diensten

Diensten iedere zondag
om 9:30 en 18:30.