Open alpha 28 november 2017

Een terugblik......”Religie of relatie?”

Met een open avond voor alle deelnemers en belangstellenden werd dinsdag 28 november jl. de 36ste Alpha afgesloten.

Er waren veel bezoekers op de avond, die het thema ‘Is er meer?’ had, afgekomen om de sfeer te proeven.

Na een warme ontvangst, een hartelijk welkomstwoord van Femmy  Peursum en het zingen van diverse opwekkingsliederen, verzorgde ds. Lieuwejan van Dalen op een indrukwekkende wijze de inleiding.Op een ongedwongen manier vertelde hij over het thema “Is er meer?” En zo ja, waar zit het hem dan in? In die nieuwe auto, dat mooie huis, die verre vakantie, succes of aanzien? Of gaat het niet om het materiële, maar juist om religie, om het hebben van een relatie met God? Aan de hand van sprekende voorbeelden maakte hij er de aanwezigen deelgenoot van hoe hij gesteund wordt door zijn Hemelse Vader op zowel mooie momenten als in verdrietige periodes.

De Alpha, die bestaat uit elf cursusavonden én een weekend, kan een hulpmiddel zijn om zelf ook zo’n hechte relatie met God te krijgen.   Het is een hulpmiddel en zoektocht voor iedereen, ongeacht of je nu uit een ‘gelovig nest’ komt of nog vrijwel niks over God weet. Tijdens Alpha is er ruimte voor denken en voelen en te groeien in het geloof. En daarbij maakt het niet uit wat je (kerkelijke) achtergrond is, ieders mening wordt gerespecteerd. Dat was ook wat duidelijk naar voren kwam in de verhalen van enkele deelnemers van de 36ste Alpha die na de pauze aan het woord kwamen. Ontroerende en persoonlijke verhalen. Indrukwekkend.

Na afloop was er gelegenheid om nog even bij te praten. Verschillende mensen maakten van de gelegenheid gebruik om zich alvast op te geven voor de volgende Alpha die op 30 januari 2018 van start gaat.

Nieuwsgierig geworden naar Alpha?

 

De 11 avonden beginnen om 18.45 uur met een gezamenlijke, warme maaltijd in een ontspannen sfeer. Na uitleg van het thema van de les volgt er een korte koffie/thee pauze, om vervolgens in kleine groepjes dieper op het thema in te gaan. Voorbeelden van thema’s die behandeld worden zijn. Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kan ik geloven? Bidden en Bijbellezen waarom en hoe? Hoe leidt God ons?

Halverwege de Alpha is er een gezamenlijk weekend met als thema “de heilige Geest”.

 

Doe eens mee…. en ervaar het zelf… 

Je kunt nu aanmelden voor de nieuwe Alpha door te bellen of mailen naar Femmy Peursum: 06-51600684, (0528-)241437 of alphahoogeveen2@gmail.com

Hartelijk  welkom !!!

Namens het Alpha-team, Monique Bons