WEETWATJEGELOOFD

Aanbevolen: de videolessen van AKZ+Weetwatjegelooft.nl

Beste broeder/zuster/jongere,

Betrouwbare kennis over de Bijbel, geloven en kerkzijn: de bijbelboeken, jongerenwerk, levensvragen, apologetiek, ethiek, pastoraat, diakonaat, kerkgeschiedenis enzovoort. Op Weetwatjegelooft.nl vind je het allemaal bij elkaar in de vorm van laagdrempelige en compacte videolessen.
Geschikt voor persoonlijke vorming, maar ook voor toerusting van groepen in de gemeente.
AKZ+ Weetwatjegelooft.nl is een samenwerkingsproject van de theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle. De videolessen worden verzorgd door docenten van deze instellingen, aangevuld met andere deskundigen. Inmiddels staan er meer dan 175 videolessen online van 100 verschillende docenten en publiceert Weetwatjegelooft.nl ruim 40 nieuwe lessen per jaar. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd. 
De kerkenraad wil het aanbod van Weetwatjegelooft.nl van harte bij u en jou aanbevelen. Gratis voorbeeldlessen zijn te bekijken via www.weetwatjegelooft.nl/gratis. Een abonnement is al verkrijgbaar voor € 49 per jaar of € 5,50 per maand; studenten betalen maar € 29 per jaar. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de folder die wordt verspreid op 8 en 15 oktober.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad