Gelezen...

Zegenbede van St. Patrick

 

2. Zegenbede van St. Patrick  (1)

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.


3. Zegenbede van St Patrick  (2)

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.

St. Patrick (390-460) is hoogstwaarschijnlijk geboren in noordoost Engeland. In zijn wilde jonge jaren werd Patrick gevangen genomen en als slaaf verkocht, waardoor hij in Ierland terechtkwam. Daar kwam hij tot geloof in Christus. Eenmaal vrij, ging Patrick toch weer terug naar Engeland, naar zijn familie. Maar toen hij 48 jaar oud was, kreeg hij een roeping om in Ierland het evangelie te brengen aan de Kelten. In de 5e eeuw heeft hij zijn zegenrijke werk in Ierland verricht, dat indirect weer mede tot de missie van Willibrord en Bonifatius naar ons land heeft geleid.