Gelezen...

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind,

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat, Dat alles wat je doet bij Mij bekend is En zelfs de haren op je hoofd geteld zijn, Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.

Je bent uit Mij voortgekomen, Voordat je verwekt werd, kende Ik je al, En voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Ik bepaal je geboorte en waar je zou leven Je bent prachtig gemaakt Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder en Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen, Maar Ik ben niet kwaad en ver weg, want Ik ben de volmaakte liefde. Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde, Gewoon, omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen, Want ik ben de perfecte Vader

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Ik geef wat je nodig hebt Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest, Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Ik denk ontelbaar veel aan je en Ik zing een lied van blijdschap over je! Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen, Want je bent Mijn kostbare bezit. Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik ernaar om je te bevestigen, en Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Verheug je in Mijn en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Want dat verlangen heb Ik in jou gelegd Ik kan oneindig veel meer voor de doen dan dat je ooit kunt beseffen Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt en Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen en Ik zal alle pijn die je op deze wereld heb geleden, wegnemen.

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus, Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij is het exacte voorbeeld van Mij. Hij kwam om te laten zien dat Ik aan Jouw kant en niet tegenover je sta en Je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen Zijn dood was een ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook en Niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Kom thuis en Ik geef je het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Ik ben altijd je Vader geweest en Ik zal altijd je Vader blijven Mijn vraag is: "Wil je Mijn kind zijn?" Ik wacht op je!

Liefs, je Vader. Almachtig God