Gelezen...

Wapenrusting

 

Luister Satan

Ik heb genoeg van de haat die je zaait

En hoe je Gods Woord verdraait

Want luister Satan jouw dagen zijn geteld

Want Jezus leeft

Mijn Heiland, mijn Held

 

Ik heb genoeg van jouw verleidingen

Die mijn pad steeds kruizen

En doen alsof je niet bestaat

Met je akelige slangenzaad

 

Luister Satan

Gevallen door je hoogmoed

Ben ik vrijgekocht met

Christus bloed

Want mijn strijd is

Niet tegen vlees en bloed (Efeze 6:11-18)

Maar tegen boze machten

Waaraan jij voldoet

Daarom stel ik mijn vertrouwen

Niet op mensen

Maar zal ze wel Gods genade

Willen wensen

Ik stel mijn vertrouwen

In de Allerhoogste God (Psalm 118:8)

Zoals geschreven in

Zijn eerste gebod

 

Ik omgord mij met de waarheid (Efeze 5:8)

Ben klaar voor de geestelijke strijd

Ontmasker al satans leugens

Op God Zijn tijd

En wandel in openheid

 

Mijn hart bescherm ik met het

pantser van gerechtigheid (Efeze 6:11-18)

Satan je verliest deze strijd!!!

Door mijn geloof in Jezus Christus

Ben ik gerechtvaardig

Voor God (Rom 3:22/Gal 2:16)

Geen satan die daaraan

tornt.

 

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie

Van vrede met God te brengen

Mensen laat je met Gods Geest doordrenken.

En Hij zal je Zijn Liefde schenken

 

Hierbij is mijn geloof het schild,

Dat alle brandende pijlen van satan dooft. (Efeze 6:11-18)

Die nog steeds in zijn eigen leugen gelooft.

 

Mij gedachten bescherm ik met

De helm van hoop op redding (1 Thess 5:8)

Want ik weet welke gedachten God over mij koestert

Geen zondige onkruid dat dat overwoekert

Gods gedachten van vrede, om een

Hoopvolle toekomst te geven (Jer 29:11)

Ben ik in Hem werkelijk

Waardevol om voor te leven

 

Luister demonen jullie dachten

Dat jullie ons zo af konden slachten?

Het zwaard van de geest, Gods Woord

Is mijn wapen (Efeze 6:11-18)

Daarmee overwin ik alle bolwerken

En alle tegenstand van Gods waarheid (2 Kor 10:4)

En voeren jullie boze machten

Een verloren geestelijke strijd.

 

Daarom bid ik voortdurend in de Geest,

Ook voor alle gelovigen. (Efeze 6:11-18)

Dat duistere machten zullen breken

Vanuit Christus overwinning bekeken.

 

In Hem zijn we meer dan overwinnaar (Rom 8:37)

 

Amen