Gelezen...

Jezus

 

Men noemde U een man van smarten

Maar U vulde werkelijk onze harten

Het vonnis dat zich voltrok aan het kruis

Zorgde voor ons een welkom thuis

U ging door de diepste duisternis

Vernederd tot op het bot

Toen u het uitriep:

Waar bent u God?

3 dagen verbleef U in het graf

U leed voor onze straf

 

U bracht ons een werkelijk thuis

Door ons uit te nodigen voor het Godshuis

U bleef de Vader trouw tot in de dood

Maar Uw overwinning is oneindig groot

Nu pleit U voor ons als een Advocaat

Door Uw liefdevolle daad

 

In de hemelse gewesten staat Uw autoriteit

Satan is overwonnen als een vaststaand feit

Iedereen is vrij voor wie Hem toelaat tot Zijn hart

Hij is overwinnaar, bevrijd ons van smart

 

Licht van de wereld, wonderbare Raadsman

Leer me hoe ik in Uw voetstappen leven kan

Lam van God, Messias en Vredevorst

Les mijn dorst

Red mijn Leven

Wat U mij hebt gegeven.

 

Wat de wereld mij niet kan bieden

Laat de duisternis van me vlieden

Dat ik mag leven als een Koningskind

Dat met U de weg naar het Leven vind

 

Leer mij lopen zonder vragen

Door dagelijks mijn kruis te dragen

Om te komen bij de Vader in de hemel

met zijn vele woningen

Onderworpen aan de Koning der

Koningen…

JEZUS!