Gelezen...

Wie goed doet....

Als je het voor iedereen goed wilt doen.

Er was eens een vader die met zijn zoon naar de stad ging om daar zijn ezel te verkopen. De vader zat op de ezel, de zoon liep er naast. Onderweg kwamen ze allerlei mensen tegen die dat zagen. De mensen zeiden: 'oh, oh, oh, wat verschrikkelijk. Die grote man zit op de ezel en die kleine jongen moet er naast lopen. Schaam je grote kerel!' 'Nou is het genoeg', zei de vader. Hij kwam van de ezel af en zei tegen z'n zoon: 'Ga jij maar op de ezel zitten dan zal ik er wel naast lopen' Maar ze kwamen weer mensen tegen...

En die mensen zeiden: 'Kijk nou, die kleine jongen zit op de ezel en die oude, arme vader moet er naast lopen. Schaam je, kleine jongen, schaam je! Hoe kun jij zo lekker op die ezel zitten, terwijl je vader er naast loopt te zweten?' 'Nou is het genoeg', zei de jongen en hij zei tegen z'n vader:' We kunnen toch allebei op de ezel zitten?' En dat deden ze dus ook en weer kwamen ze mensen tegen...

Toen de mensen dit zagen zeiden ze tegen elkaar: 'Dat is toch dierenmishandeling, twee personen die boven op die ezel zitten'. 'Nou is het genoeg', zei de vader tegen zijn zoon. En ze kwamen van de ezel af, schudden hun hoofd en gingen allebei naast de ezel lopen.

En toen de mensen dat zagen zeiden ze: "Wat stom he, die ezel die draagt niets op zijn rug en die twee lopen er naast.'Nou is het genoeg', zeiden de vader en zijn zoon. Weet je wat ze deden...? Ze namen de ezel op hun schouders en droegen hem het laatste stuk naar de stad!

Je kunt het nooit goed doen voor de mensen. Je moet het ook niet proberen.
Wat je wel moet doen is:

Je leven leggen in de hand van de Heer. Je moet doen wat God welgevallig is!