IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk

Optreden Chr. Mannenkoor Ailanthus in de IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen.
Op zondagavond 27 januari 2019 zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14

 

in Hoogeveen een IEC-zangdienst en de afsluiting van de gebedsweek worden gehouden.

De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

 

Spreker : Dhr. G.J. Heijnen uit Dalfsen.

m.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman

organist : Tim Vroom uit Hoogeveen.


 

Het thema van de dienst is : “Kom tot de Vader

Schriftlezing :   Jacobus 4  / 1 t/m. 10 HSV Statenvertaling 2010

De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk  en neem ook familie buren en vrienden mee. ACR Kuipers IEC.

Recht voor ogen

 
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland

De afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de

Goede Herderkerk door de  commissie gebedsweek Bethel-kerk .

 

Over Ailanthus

Ailanthus is een bijzonder mannenkoor in de leeftijd variërend van 16 tot 70 jaar. Het koor is ontstaan uit een gelegenheidskoor, bestaat nu zo’n 6 jaar en heeft ongeveer 55 leden. In het koor wordt met veel passie en liefde gezongen en dat heeft zeker te maken met onze enthousiaste dirigent Geurt Souman. Geurt weet ons als geen ander te motiveren.

Ailanthus is de Latijnse naam voor hemelboom: een krachtige boom die heel groot en hoog kan worden. Met ons zingen hopen wij door te mogen dringen tot een ieder en misschien zelfs tot in de hemel. Het doel van ons koor is zingend te evangeliseren en de naam van de Here God groot te maken.

We hebben in onze korte bestaansgeschiedenis al veel optredens mee mogen maken. Zo hebben we meegedaan aan Nederland Zingt en hebben we een CD opgenomen: ‘Heer, U bent mijn leven’. Een jaarlijks terugkerend item is het Oranje concert en daarnaast treden we twee keer per maand op in verschillende kerken.