Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Uitnodiging Toerustingsavond

Uitnodiging Toerustingsavond

 

Beste broeders en zusters,

Woensdag 5 februari a.s. hopen wij D.V. weer een Toerustingsavond te houden.

Joke Sanders van Alzheimer Nederland afd. Drenthe, komt iets vertellen over Vergeetachtigheid en Dementie en hoe je hier als naasten en gemeenteleden mee om kunt  gaan.

 

Deze avond zal plaatsvinden in de Centrumkerk.

De koffie staat klaar om 19.30 uur, we beginnen om 19.45 uur.

 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Met een vriendelijke groet van het Kernteam Bijzonder Pastoraat.