Privacy Statement

Algemeen
Dit is de privacy- en cookie policy van CGK Hoogeveen. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door kerkleden verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan onze website.


Verwerking van uw gegevens
Van een kerklid verwerken wij slechts de volgende persoonsgegevens;

  • Voor- en achternaam
  • Wijk
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van CGK Hoogeveen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u als bezoeker. Voor statistische gegevens van onze site gebruiken we Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Uitwisseling van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet, buiten ons kerkverband, aan derden tenzij u daar expliciete toestemming voor geeft of er andere wettelijke eisen en richtlijnen gelden.


Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.


Recht op rectificatie van persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.


Recht van verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen.


Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoogeveen, 25 mei 2018