Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Wie zijn wij?

Wij zijn een actieve en gastvrije gemeente in Hoogeveen met ongeveer 1200 leden. Op zondag komen we samen in twee verschillende gebouwen: de Centrumkerk en de Ichthuskerk. Er is 1 kerkenraad. Onze voorganger is ds. Wouter Moolhuizen. Daarnaast zijn wij op zoek naar een tweede dominee.

Jezus Christus staat centraal in onze gemeente. Wij willen Hem volgen in ons eigen leven, daarom noemen we onszelf christen. We proberen net als Jezus oog te hebben voor onze medemens, binnen en buiten de kerk.  Maar we blijven mensen, we maken fouten. Hierdoor bouwen we een schuld op. Jezus is gekomen om onze schuld op zich te nemen. Hiervoor is Hij aan het kruis gestorven. Hij liet ons niet zelf lijden, maar deed dat in onze plaats. Hierdoor krijgen wij vergeving.

 

Waar staan we voor?

Wij zijn een gemeenschap in Christus door God geroepen om Hem te aanbidden, elkaar te dienen en ieder mens met liefde te ontmoeten.

 

Wat doen we?

Op zondag ontmoeten we elkaar tijdens de samenkomsten. Er zijn verschillende soorten diensten. De basis in elke dienst is dat we God en elkaar ontmoeten, we uit de Bijbel lezen en hierover uitleg krijgen en God loven en prijzen door het zingen van liederen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar hebben hierin hun eigen moment. Op onze website www.cgkhoogeveen.nl staat meer informatie over de diensten en tijden.

Naast de ontmoetingen op zondag zijn er doordeweeks verschillende activiteiten die erop gericht zijn om te groeien in ons geloof en naar elkaar om te zien. Zoals bijbelstudie- en gespreksgroepen voor verschillende doelgroepen en bezoekwerk.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk in de kerk. Om meer te leren over God en om elkaar te leren kennen, zijn er activiteiten voor hen. Voorbeelden hiervan zijn de jeugdclubs, catechisatie en jeugdvereniging 16+. Verschillende van deze activiteiten vinden plaats in Plexat, onze jongerenruimte. Martin Rusken is onze jeugdwerker. Hij heeft veel contact met de jeugd en speelt een belangrijke rol in het organiseren van activiteiten.

Het omzien naar elkaar beperkt zich niet tot onze eigen gemeente. We zijn deel van de samenleving en willen ook buiten kerkmuren zichtbaar zijn en Gods liefde laten zien naar de mensen om ons heen. Elke woensdag hebben we in de Centrumkerk bijvoorbeeld ‘open kerk’. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar en kun je binnenlopen voor een praatje, een spelletje of een moment om er even ‘uit’ te zijn. Daarnaast werken we samen met andere kerken en organisaties, bijvoorbeeld in het Diaconaal Platform.  

Heb je vragen, naar aanleiding van deze folder of over geloven? Neem gerust contact met ons op!

 

Contact:

Jan van Amerongen (scriba)                       Ds. Wouter Moolhuizen                                                             
Van Echtenstraat 64                                       Eddingtonlaan 8
7902 EP Hoogeveen                                      7904 EE Hoogeveen                      
scribaat@cgkhoogeveen.nl                        dswoutermoolhuizen@cgkhoogeveen.nl                            
Tel. 06-12195934                                              Tel. 06-45862534

Adressen:

Centrumkerk                                                    Ichthuskerk
Van Echtenstraat 64                                       Rozenstraat 1
7902 EP Hoogeveen                                      7906 KR Hoogeveen

Centrumkerk

Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen
(0528) 26 61 90

Ichthuskerk

Rozenstraat 1
7906 KR Hoogeveen
(0528) 26 64 96

Diensten

Diensten iedere zondag
om 9:30 en 18:30.