Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen

Bouwen aan een gemeenschap in Christus

Wie zijn wij?

Wij zijn een actieve en gastvrije gemeente in Hoogeveen met ongeveer  1200 leden. Op zondag komen we samen in twee verschillende gebouwen: de Centrumkerk en de Ichthuskerk. Er is 1 kerkenraad. Onze voorgangers zijn ds. Lieuwejan van Dalen en ds. Wouter Moolhuizen.   

Jezus Christus staat centraal in onze gemeente. Wij willen Hem volgen in ons eigen leven, daarom noemen we onszelf christen.  We proberen net als Jezus oog te hebben voor onze medemens, binnen en buiten de kerk.  Maar we blijven mensen, we maken fouten. Hierdoor bouwen we een schuld op. Jezus is gekomen om voor onze schuld te betalen. Hiervoor is Hij aan het kruis gestorven. Na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood. 

 

Waar staan we voor?

Wij zijn een gemeenschap in Christus door God geroepen om Hem te aanbidden, elkaar te dienen en ieder mens met liefde te ontmoeten.

 

Wat doen we?

Op zondag ontmoeten we elkaar tijdens de samenkomsten. Er zijn verschillende soorten diensten. De basis in elke dienst is dat we God en elkaar ontmoeten, we uit de bijbel lezen en hierover uitleg krijgen en  God loven en prijzen door het zingen van liederen. Kinderen tussen de  4 en 12 jaar hebben hierin hun eigen moment.Op onze website www.cgkhoogeveen.nl staat meer informatie over de diensten en tijden

Naast de ontmoetingen op zondag zijn er doordeweeks verschillende activiteiten die erop gericht zijn om te groeien in ons geloof en naar elkaar om te zien. Zoals bijbelstudie- en gespreksgroepen voor verschillende doelgroepen en bezoekwerk.  Kinderen en jongeren zijn belangrijk in de kerk. Om meer te leren over God en om elkaar te leren kennen, zijn er activiteiten voor hen. Voorbeelden hiervan zijn de jeugdclubs, catechisatie en jeugdvereniging 16+. Verschillende van deze activiteiten vinden plaats in Plexat, onze jongerenruimte. 

Het omzien naar elkaar beperkt zich niet tot onze eigen gemeente. We zijn deel van de samenleving en willen ook buiten kerkmuren zichtbaar zijn en Gods liefde laten zien naar de mensen om ons heen. Dit doen we door samen te werken met kerken en andere organisaties. Bijvoorbeeld in het Diaconaal Platform en door mee te doen aan de kerstnachtdienst in de Tamboer.

Centrumkerk

Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen
(0528) 26 61 90

Ichthuskerk

Rozenstraat 1
7906 KR Hoogeveen
(0528) 26 64 96

Diensten

Diensten iedere zondag
om 9:30 en 18:30.